100-lecie powołania Ministerstwa Kultury

Autor: sejm.pl 2018-12-07 08:58:22
Marszałek Sejmu Marek Kuchciński skierował list do uczestników uroczystości 100-lecia powołania Ministerstwa Kultury, które odbyły się w środę w Warszawie

W korespondencji podkreślił, że podpisany przed stu laty przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego dekret o powołaniu Ministerstwa Kultury i Sztuki, pokazuje, jak ważna była kultura od samego zarania naszej niepodległości. „Kultura to prawdziwy fundament Polski, który decyduje o naszej tożsamości. Jest nie tylko wartością, którą należy chronić i przechowywać, lecz także siłą, zdolną kształtować ludzkie postawy, a przez nie bieg historii. Jej najgłębszym sensem jest tworzenie wspólnej, narodowej przestrzeni dialogu” ocenił w liście Marek Kuchciński. "Rocznica to doskonała okazja do podkreślenia roli i znaczenia polityki kulturalnej realizowanej w Polsce od stulecia. To również sposobność do złożenia wyrazów szacunku i uznania wszystkim, którzy na przestrzeni minionego wieku z największą troską zabiegali o rozwój tego wyjątkowo cennego narodowego dobra" - napisał Marszałek Sejmu.

Jak czytamy na stronie MKiDN, „Polska kultura i sztuka były jednymi z czynników, które pozwalały zachować polskość pod zaborami. Od kiedy pojawiła się nadzieja na odzyskanie niepodległości zaczęto myśleć o sposobach ich ochrony. W efekcie specjalnym dekretem 5 grudnia 1918 roku powołano Ministerstwo Sztuki i Kultury. Było ono dowodem jak dużą wagę do tych dziedzin życia przykładano w czasach II Rzeczypospolitej. Początkowo Ministerstwo Sztuki i Kultury było osobną jednostką, od 1922 roku departamentem, a od 1931 roku wydziałem Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Zakres zadań resortu określono dekretem Rady Regencyjnej o opiece nad zabytkami sztuki i kultury z 31 października 1918 r. 10 lat później wydane zostało nowoczesne i precyzyjne Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o opiece nad zabytkami”

© 2018 Super-Polska.pl stat4u