Stypendia Premiera dla najlepszych w Bydgoszczy

Autor: Kujawsko-Pomorski UW 2018-12-16 08:37:10
Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów z rejonu bydgoskiego odbyła się dziś w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim.

To wsparcie finansowe państwa dla uczniów wyróżniających się w nauce, można powiedzieć: dla najlepszych z najlepszych. To zarazem wyraz wdzięczności za pracowitość i systematyczność. Z okazji dzisiejszej uroczystości wszystkim stypendystom składam najserdeczniejsze gratulacje i życzenia dalszych sukcesów. Serdecznie gratuluję również nauczycielom, którzy przygotowali tak wybitnych uczniów – mówił dziś wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

W tym roku w Kujawsko-Pomorskiem przyznano 218 stypendiów Prezesa Rady Ministrów (w tym 111 w rejonie bydgoskim, 64 – toruńskim i 43 – we włocławskim). Wsparcie otrzymują uczniowie z najwyższą średnią ocen w danej szkole lub wykazujący szczególne uzdolnienia. W imieniu stypendystów, którym dyplomy wręczył kurator oświaty Marek Gralik, za to szczególne wyróżnienie podziękowała Marta Górecka z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu.

Podczas uroczystości w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim uhonorowano również nauczycieli, którym wręczono m.in. "Medale Komisji Edukacji Narodowej" i medale "Za długoletnią służbę".

Wydarzenie uświetnił występ chóru "Septyna" Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Bydgoszczy oraz wychowanków Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy.

Uroczystości wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla uczniów z rejonu toruńskiego i włocławskiego odbyły się kolejno: 3 grudnia (w Zespole Szkół Technicznych w Toruniu) i 4 grudnia (w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika we Włocławku).

© 2018 Super-Polska.pl stat4u