Równolatek Niepodległej odznaczony

Autor: Lubuski UW 2019-01-10 09:02:29
Medal „Pro Patria” dla mjr. Józefa Kasperowicza od Jana Józefa Kasprzyka Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak wręczył odznaczenie cywilne żołnierzowi Armii Krajowej, Sybirakowi i Kombatantowi, który 13 grudnia 2018 r. skończył 100 lat.

Polska ma wobec takich ludzi szczególne zobowiązanie. Pan mjr Józef Kasperowicz, Weteran Państwa Podziemnego urodził się 13 grudnia 1918 roku w Morgowiczach k. Lidy na Białorusi. W 1942 roku sam zgłosił się do Armii Krajowej, w której bohatersko walczył jako partyzant z okupantem niemieckim. Pseudonim ,,Bystry’’ otrzymał będąc żołnierzem 77. pułku piechoty. W 1946 roku został aresztowany przez NKWD i skazany na 10 lat zsyłki na Syberię. W 1956 roku wrócił do Polski i swoje życie związał z Sulechowem. Wciąż z wielkim przejęciem mówi o Ojczyźnie i Wolności. Mam ogromny zaszczyt uhonorować go medalem „Pro Patria” za zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość, w imieniu Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka- gratulował Stulatkowi Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak.

Mjr Józef Kasperowicz ps. „Bystry” jako żołnierz AK wchodził w skład grupy operacyjnej, która wysadzała pociągi i tory kolejowe na terenie od Lidy do Mińska. Brał również czynny udział w odbiciu więźniów AK. Za swoją działalność został skazany na 10 lat zsyłki na Syberię. Mimo swoich 100 lat w dalszym ciągu aktywnie działa w Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej, a także Związku Sybiraków. Cieszy się dobrym zdrowiem. Rodzina potwierdza, że wciąż czyta bez okularów, ma serce jak dzwon i nie ma żadnych przewlekłych chorób. Pan Józef codziennie wypija duże ilości mleka i kieliszek koniaku. W wolnych chwilach szyje na maszynie, najczęściej przyszywa guziki na mundurach. Doczekał się 6 wnuków i 8 prawnuków.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u