Spotkanie z Konsulem Generalnym Republiki Federalnej Niemiec

Autor: Dolnośląski UW 2019-01-10 09:17:34
Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak gościł w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu Konsula Generalnego Republiki Federalnej Niemiec Hansa-Jörga Neumanna. Rozmowa dotyczyła współpracy oraz wspólnych projektów. W spotkaniu uczestniczyła również zastępca Konsula Jana Orlowski.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u