Barbara Bogdańska odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

Autor: Lubelski UW 2019-07-07 09:08:55
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda uhonorował Barbarę Bogdańską Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Docenione zostały jej wybitne zasługi w działalności na rzecz budowania dialogu społecznego, zaangażowania na rzecz poprawy systemu ochrony zdrowia województwa lubelskiego. Uroczystego wręczenia odznaczenia dokonał wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, który wręczył też Barbarze Bogdańskiej dyplom uznania wojewody lubelskiego.
Barbara Bogdańska była członkiem Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Lublinie z ramienia NSZZ „Solidarność”. Przewodniczyła stałemu zespołowi roboczemu ds. ochrony zdrowia. Aktywnie uczestniczyła w obradach przedstawiając wiele propozycji rozwiązań. Podejmowała szereg inicjatyw prospołecznych, mających na celu obronę praw i interesów pracowników ochrony zdrowia, a także pacjentów. Działania przez nią podejmowane pozwalały na formułowanie rozwiązań ważnych dla sytuacji ochrony zdrowia na Lubelszczyźnie oraz łagodzenie pojawiających się konfliktów społecznych w tym obszarze. Szczególną troską Barbary Bogdańskiej cieszyły się zagadnienia związane z zabezpieczeniem świadczeń zdrowotnych w województwie lubelskim, w szczególności z mechanizmem ich finansowania, przekształcenia szpitali z poszanowaniem praw pracowników.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u