Ordery i odznaczenia z okazji 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Autor: Mazowiecki UW/www.prezydent.pl. 2019-08-01 09:27:12
Ordery Odrodzenia Polski, Krzyże Zasługi, Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości wręczył Prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z Powstańcami. W uroczystości, która odbyła się przed Muzeum Powstania Warszawskiego, uczestniczył Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera.

Postanowieniami Prezydenta RP odznaczeni zostali

- za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (pośmiertnie) Andrzej Romocki, pseudonim „Morro”, dowódca 2. kompanii „Rudy” batalionu „Zośka”. Zginął 15 września 1944 roku.

Krzyżem Kawalerskim Oredru Odrodzenia Polski; Halina Cieszkowska, pseudonim Alika”, pluton łączności przy dowództwie Obwodu I „Radwan”, Jan Kulma, służył w 2. kompanii batalionu „Ruczaj”,

- za wybitne zasługi poniesione z niezwykłym poświęceniem w walce o suwerenność i niepodległość Państwa Polskiego

Krzyżem z Mieczami Orderu Krzyża Niepodległości Jerzy Malczewski, pseudonim „Wola”, batalion „Bełt”

- za wybitne zasługi w obronie suwerenności i niepodległości Państwa Polskiego

Krzyżem Orderu Krzyża Niepodległości Tadeusz Brodowski, pseudonimy „Abdank”, „J-7”, Batalion Szturmowy „Odwet ”; Batalion „Golski”,

Anna Przytuła, pseudonim „Koza”, Oddział I Wojskowego Sądu Specjalnego Komedy Głównej Armii Krajowej,

- za wybitne zasługi w pielęgnowaniu pamięci o Powstaniu Warszawskim, za działalność na rzecz krzewienia wiedzy i tradycji powstańczej wśród dzieci i młodzieży

Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski Janusz Bełza, pseudonim „Bernard”, Zgrupowanie „Radosław”, batalion „Czata 49”. Aktualnie wspiera oraz finansuje grupy rekonstrukcyjne oraz młodzież szkolną w edukacji na temat Powstania Warszawskiego,

- za zasługi w działalności na rzecz upamiętniania prawdy o najnowszej historii Polski

Złotym Krzyżem Zasługi Urszula Zaniewska, wolontariusz w Muzeum Powstania Warszawskiego, współpracująca z Pokojem Kombatanta,

Srebrnym Krzyżem Zasługi Paulina Gajownik, Komendantka Stołecznej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego, współpracownik Muzeum Powstania Warszawskiego,

Edyta Poźniak, popularyzuje wiedzę o Powstaniu Warszawskim na antenach Polskiego Radia,

Jan Wróblewski, uczestnik Powstania Warszawskiego pielęgnujący pamięć o najnowszej historii Polski, współpracujący z młodzieżą szkolną,

Brązowym Krzyżem Zasługi Paweł Auguścik, wolontariusz Muzeum Powstania Warszawskiego, odpowiada za kwerendę do słownika biograficznego uczestników Powstania Warszawskiego,

Witold Banach, dziennikarz Polskiego Radia, autor rozmów z uczestnikami Powstania Warszawskiego i współtwórca „Kalendarium Powstania Warszawskiego”,

Anna Dawidowska, pracownik Muzeum Powstania Warszawskiego w dziale zamówień publicznych, koordynator Biuletynu Informacji Publicznej,

Aleksandra Duda, przewodnik w Muzeum Powstania Warszawskiego,

Joanna Jastrzębska-Woźniak, pracownik Działu Ikonografii i Fotografii Muzeum Powstania Warszawskiego,

Urszula Kraj, dziennikarka zajmująca się historią Warszawy oraz Powstaniem Warszawskim,

Jakub Król, pracownik Działu Promocji Muzeum Powstania Warszawskiego,

Jarosław Maliniak, kierownik Działu Archiwum Muzeum Powstania Warszawskiego,

Maciej Podbielkowski, pracownik Muzeum Powstania Warszawskiego odpowiadający za projekty edukacyjne placówki,

Marta Walkowska-Lipko, kierownik Centrum Wolontariatu Muzeum Powstania Warszawskiego

Maria Wasilewska, pracownik Muzeum Powstania Warszawskiego, organizator koncertów z cyklu „Pamiętamy ‘44”,

Kamil Wojciechowski, instruktor Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej Polskiej, współpracownik Muzeum Powstania Warszawskiego.

Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości za zasługi dla Niepodległej odznaczeni zostali Edmund Baranowski, pseudonim „Jur”, Zgrupowanie „Radosław”,

Mieczysław Chorąży, pseudonim „Grom”, pułk „Baszta”,

Jadwiga Chruściel, pseudonim „Kozaczek”, I Obwód „Radwan”,

Andrzej Dławichowski, pseudonim „Andrzej”, pułk „Baszta”,

Jan Drużyński, pseudonim „Wojtek”, batalion „Ruczaj”,

Włodzimierz Dusiewicz, pseudonim „Dusza”, w Szarych Szeregach zajmował się zdobywaniem informacji wywiadowczych i przenoszeniem meldunków,

Barbara Gancarczyk, pseudonim „Pająk”, Zgrupowanie „Róg”,

Wacław Gluth-Nowowiejski, pseudonim „Wacek”, Zgrupowanie „Żmija”,

Wiesław Gniazdowski, pseudonim „Wiesiek”, Grupa Bojowa „Krybar”,

Jerzy Kruppé, pseudonim „Czajka”, Zgrupowanie „Sienkiewicz,”

Jakub Nowakowski, pseudonim „Tomek”, Zgrupowanie „Żniwiarz”,

Janina Rożecka, pseudonim „Dora”, Zgrupowanie „”Żaglowiec”.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u