76. rocznica wybuchu powstania w białostockim getcie

Autor: Podlaski UW 2019-08-21 08:39:34
W Białymstoku odbyły się w piątek uroczystości związane z 76. rocznicą wybuchu powstania w tamtejszym getcie. W uroczystościach wzięli udział m.in. przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, korpusu dyplomatycznego, delegacja z izraelskiego Yehud, które jest miastem partnerskim Białegostoku, byli też dawni żydowscy mieszkańcy Białegostoku i ich potomkowie z Izraela. Po modlitwach: żydowskiej, katolickiej i prawosławnej przy pomniku składano wieńce i kwiaty.
W oficjalnych wystąpieniach przy pomniku upamiętniającym obrońców getta podkreślano m.in. znaczenie pamięci o tych tragicznych wydarzeniach w wychowaniu młodego pokolenia. "Każdy z dziesiątek tysięcy zamordowanych przez Niemców znajduje miejsce w naszych sercach i naszej narodowej pamięci. I tak będzie zawsze" - dodał szef rządu w liście odczytanym przez wojewodę podlaskiego Bohdana Paszkowskiego. Powstanie w getcie białostockim wybuchło 16 sierpnia 1943 roku. Był to drugi co do wielkości po powstaniu w getcie warszawskim zryw ludności żydowskiej przeciwko hitlerowcom. Opór został złamany po kilku dniach. Niedługo później getto zostało zlikwidowane, a jego mieszkańców wywieziono do obozów w Treblince, Majdanku, Auschwitz i Terezinie. Z ponad 60 tys. Żydów mieszkających przed wojną w Białymstoku i okolicach przeżyło zaledwie kilkuset. (źródło: PAP)

© 2018 Super-Polska.pl stat4u