Premier podsumował 2 lata realizacji Programu dla Śląska

Autor: Śląski UW 2019-10-14 09:07:06
W Muzeum Śląskim odbyło się posiedzenie Rady Wykonawczej ds. Programu dla Śląska oraz spotkanie podsumowujące 2 lata jego realizacji. W wydarzeniu wzięli udział premier Mateusz Morawiecki, któremu towarzyszył wojewoda śląski Jarosław Wieczorek wraz z wicewojewodą Janem Chrząszczem, a także przedstawiciele rządu oraz samorządu.

Program dla Śląska jest jednym z projektów strategicznych Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Przedsięwzięcie ma na celu zmianę profilu gospodarczego regionu i stopniowe zastępowanie tradycyjnych sektorów gospodarki nowymi przedsięwzięciami. – Mamy 58 mld zł do zaangażowania na infrastrukturę drogową, kolejową, energetyczną, poprawę powietrza, badania i rozwój – zaznaczył Prezes Rady Ministrów. Jest to pierwszy program w polityce regionalnej, który stanowi jednocześnie narzędzie koordynujące krajowe i europejskie źródła finansowania rozproszone w wielu programach i instytucjach. Obejmuje on 116 zrealizowanych i planowanych przedsięwzięć o łącznej wartości 62 mld zł. Obecnie wartość podjętych działań wynosi około 48 mld zł i sukcesywnie wzrasta.

Premier mówił o realizacji Programu dla Śląska oraz o dalszych planach rozwoju regionu. – Podpisujemy umowy na rozwój infrastruktury w województwie śląskim. Zatwierdziliśmy nowe projekty na 5 mld zł, które przyczynią się do poprawy stanu środowiska i przyciągną nowych przedsiębiorców (…) W ramach Programu przeznaczyliśmy ponad miliard złotych na program dla uczelni województwa śląskiego – mówił Prezes Rady Ministrów. Wspomniał również o programie Gepard II, który daje możliwość zmiany taboru autobusowego na elektryczny i zachęcił samorządowców do wzięcia w nim udziału.

Podczas spotkania podsumowującego realizację programu dla Śląska podpisano również umowy na realizację inwestycji sprzyjających rozwojowi regionu: umowę na budowę obejścia Węgierskiej Górki, czyli odcinka Przybędza - Milówka drogi ekspresowej S1 Bielsko-Biała – Żywiec – Zwardoń oraz umowę pomiędzy PKP PLK a Marszałkiem Województwa Śląskiego na dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowych nr 694/157/190/191 Bronów – Bieniowiec – Skoczów – Goleszów – Cieszyn/Wisła Głębce”.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u