Drogi w powiecie kolskim z dofinansowaniem rządowym

Autor: Wielkopolski UW / Anna Czuchra 2019-10-16 17:39:29
W Starostwie Powiatowym w Kole, wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann podpisał dziś wspólnie z władzami Kłodawy oraz samorządem Grzegorzewa umowy na dofinansowanie inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W wydarzeniu uczestniczyła także wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska.
Podpisane umowy o dofinansowanie inwestycji dotyczą przebudowy Alei 1000-lecia w Kłodawie oraz modernizacji ulicy Bohaterów Września 1939 roku i 3 Maja w Kłodawie. Wartość pierwszej inwestycji opiewa na 1.181.886 zł. Samorząd otrzymał 60 procentową dotację na to zadanie, czyli 709.131 zł. Modernizacja ulic Bohaterów Września 1939 roku i 3 Maja w Kłodawie będzie kosztowała 954.061 zł, z czego 60 procent, czyli 572.437 zł pochodzić będzie z Funduszu Dróg Samorządowych, a 381.624 zł budżetu gminy. Gmina Grzegorzew na przebudowę blisko kilometra drogi w Tarnówce otrzymała najwyższe dofinansowanie - 80 procent wartości zadania, czyli 600.584 zł. Całość prac ma kosztować 750.730 zł.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u