Powołania do SKO wręczone

Autor: Lubuski UW 2019-10-24 09:24:38
Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak wręczył akty powołania nowym pozaetatowym członkom Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wielkopolskim.
Uroczystość wręczenia powołań dla nowych członków Samorządowego Kolegium Odwoławczego odbyła się w Gorzowie Wielkopolskim. Nominacje podpisane przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego wręczył Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak.Samorządowe Kolegium Odwoławcze jest organem administracji publicznej wyższego stopnia. Do Kolegium mogą się odwoływać wszyscy, którzy mają wątpliwości do decyzji wydawanych przez organy administracji samorządowej. SKO rozpatrują odwołania od decyzji administracyjnych, zażalenia na postanowienia, żądania wznowienia postępowania lub stwierdzenia nieważności decyzji.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u