Wojewoda Przemysław Czarnek z medalem „Zasłużony dla UMCS”

Autor: Lubelski UW 2019-10-26 10:03:36
Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek uczestniczył w inauguracji roku akademickiego 2019/2020 w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Dzień inauguracji związany jest z datą utworzenia uniwersytetu w 1944 roku. Z okazji jubileuszu wojewoda nadał okolicznościowy dyplom uznania dla UMCS. W ciągu 75-letniej działalności mury uczelni opuściło ponad 240 tysięcy absolwentów.

Podczas spotkania wręczone zostały odznaczenia państwowe nadane przez prezydenta RP. Były to Złote, Srebrne i Brązowe Krzyże Zasługi. Aktu dekoracji pracowników UMCS w asyście rektora uczelni, prof. dr hab. Stanisława Michałowskiego, dokonał Przemysław Czarnek. Odznaczenia przyznane na wniosek ministra nauki i szkolnictwa wyższego pracownicy uczelni odebrali za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki.

Z kolei wojewoda odebrał Medal Amicis Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Medale dla osób zasłużonych dla uniwersytetu, łącznie z wojewodą odebrały cztery osoby. Medal Amicis Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, czyli „Zasłużony dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej”, przyznawany jest przez Senat UMCS, jako forma wdzięczności i uhonorowania współpracy z uniwersytetem.

Specjalny list dla uczestników uroczystości skierował prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. Słowo premiera odczytał wojewoda Czarnek.

- W tym wyjątkowym dniu pragnę przekazać całej wspólnocie akademickiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej wyrazy wdzięczności i uznania za Państwa dotychczasowe osiągnięcia. Wierzę, że naszym wspólnym celem jest wspieranie jakości, innowacyjności i konkurencyjności polskiego szkolnictwa wyższego. Życzę Państwu, by kolejne miesiące przyniosły realizację badawczych pasji, by — jak, dotąd — podejmowali Państwo ambitne wyzwania odpowiadające aspiracjom Kadry uniwersyteckiej i studentów – napisał w liście premier.

***

Początki funkcjonowania uczelni przypadły na niezwykle trudne czasy. Pod kierownictwem prof. Henryka Raabego, wielu wybitnych naukowców, ale także społeczników i dobrych organizatorów z uporem i odwagą wcielało w życie akademickie ideały. To oni od podstaw budowali UMCS, walcząc o jego demokratyczny ustrój i autonomię. Następny etap dynamicznego rozwoju UMCS nierozerwalnie wiąże się z nazwiskiem rektora prof. Grzegorza Leopolda Seidlera, który funkcję rektora pełnił prawie przez 10 lat, hołdując idei „Uniwersytet to mury i ludzie i dwa te elementy muszą równocześnie wzrastać, aby uczelnia mogła się prawidłowo rozwijać”. Był to okres spektakularnego wręcz rozwoju materialnego i naukowego uniwersytetu. Dzięki staraniom rektora Seidlera, Lublin otrzymał w pełni nowoczesną dzielnicę uniwersytecką o niepowtarzalnym na skalę ogólnopolską charakterze i wyjątkowym klimacie. Wielki wpływ na kierunek rozwoju uczelni wywarł też prof. Wiesław Skrzydło. Podczas pełnionej przez niego funkcji rektora, nastąpiło znaczne wzmocnienie uniwersytetu, wydatnie zwiększyła się liczba studentów i pracowników naukowych. Prowadzono szeroko zakrojone badania, zaczęła się rozwijać współpraca z przemysłem oraz nowymi ośrodkami akademickimi za granicą. Do ugruntowania pozycji uczelni w środowisku akademickim przyczynili się również kolejni rektorzy.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u