Spotkanie z parlamentarzystami. Rozmawiali o sprawach Lubelszczyzny

Autor: Lubelski UW 2020-01-20 21:43:41

Wojewoda lubelski Lech Sprawka spotkał się z członkami Lubelskiego Zespołu Parlamentarnego. Zespół tworzą posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej. Celem Zespołu jest działanie na rzecz rozwoju województwa lubelskiego.

Podczas poniedziałkowego posiedzenia, które odbyło się w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim, parlamentarzyści i wojewoda rozmawiali m.in. o Afrykańskim Pomorze Świń, ptasiej grypie, Funduszu Dróg Samorządowych i modernizacji linii kolejowej nr 7 z Lublina do Warszawy.
 
Każde wsparcie jest ważne.  Również w zakresie problematyki, która została zasygnalizowana przez przewodniczącego Zespołu. W perspektywie kolejnego roku budżetowego myślę, że będzie to z korzyścią dla naszego regionu – podkreślił wojewoda Sprawka. – Najwięcej tych możliwości będzie związanych z programem budowy dróg lokalnych, bo jeżeli, np. mówimy o programie budowy dróg ekspresowych, to praktycznie rzecz biorąc, tutaj pomoc nie jest już potrzebna. Teraz to już tylko kwestia realizacji i terminów – dodał wojewoda lubelski.
 
                                                                                                       ***
 
Do zadań Lubelskiego Zespołu Parlamentarnego należy w szczególności:  wypracowywanie i przedstawianie organom Sejmu, Senatu, rządowi i instytucjom europejskim rozwiązań dotyczących województwa lubelskiego, współpraca z samorządami, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami i innymi podmiotami, inicjowanie działań na rzecz wszechstronnego rozwoju gospodarczego, kulturowego i społecznego Lubelszczyzny, a także wspieranie działań propagujących wśród mieszkańców i przedsiębiorców postawy i rozwiązania proekologiczne na Lubelszczyźnie.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u