UNIVERS - Uniwersytet Europejski i Politechnika Białostocka

Autor: mat prasowe PB 2020-02-07 08:54:35

Politechnika Białostocka przystąpiła do międzynarodowego konsorcjum UNIVERS. To projekt łączący 8 uczelni  z różnych części Europy ukierunkowany na innowacje, rozwój, wymianę dobrych praktyk i mobilność.  Celem stworzonego konsorcjum  jest złożenie wniosku w konkursie na Uniwersytet Europejski finansowany ze środków Unii Europejskiej.

W skład konsorcjum UNIVERS wchodzi osiem uczelni : University of Perpignan (Francja), Université of Girona (Hiszpania),  University of Lleida (Hiszpania), Technische Universität Chemnitz (Niemcy), University of Ruse (Bułgaria), University of Craiova (Rumunia), Rezeknes Academy of Technology (Łotwa) oraz Politechnika Białostocka (Polska). Liderem konsorcjum jest University of Perpignan z Francji. Wszystkie uczelnie znajdują się na terenach przygranicznych, stąd nazwa konsorcjum "UNIVERS - European Cross Border University"

Przedstawiciele uczelni w poniedziałek, 3 lutego, w Brukseli podpisali porozumienie o utworzeniu konsorcjum. Politechnikę Białostocką reprezentowali rektor prof. Lech Dzienis; prorektor ds. współpracy międzynarodowej - dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB; prorektor ds. rozwoju - dr hab inż. Joanna Ejdys, prof. PB oraz prorektor ds. kształcenia - dr hab. inż. Iwona Skoczko, prof. PB.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u