XXVI KONFERENCJA „EUROPA KARPAT”

Autor: Podkarpacki UW 2020-02-25 09:15:47

Od 22 do 23 lutego br. w Krasiczynie debatowano o perspektywie i rozwoju regionu karpackiego podczas XXVI konferencji „Europa Karpat”. W gronie zaproszonych gości znaleźli się parlamentarzyści, ministrowie oraz przedstawiciele biznesu z kilkunastu państw. W wydarzeniu udział wzięły wojewoda podkarpacki Ewa Leniart oraz wicewojewoda Jolanta Sawicka.

Podczas dwóch dni obrad, wśród tematów poruszanych na konferencji, znalazły się kwestie dotyczące zwiększenia dostępności komunikacyjnej na obszarze Trójmorza, współpracy parlamentarzystów w Europie Środkowej i Wschodniej czy przyszłości Grupy Wyszehradzkiej. Wydarzeniu towarzyszyło podpisanie deklaracji utworzenia Transgranicznego Obszaru Funkcjonalnego. W ramach  konferencji odbył się także panel dyskusyjny pt. „Rozwój Karpat – dawne i nowe inicjatywy”, w którym wzięli udział marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, a także m.in. Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej oraz Dawid Lasek z Euroregionu Karpackiego. Moderatorem dyskusji był Jerzy Kwieciński, prezes PGNiG.

Konferencja „Europa Karpat” rozwija ideę współpracy w obszarze państw karpackich. Funkcjonuje od wielu lat jako cykl konferencji, a jej kolejne edycje odbywają się w różnych miejscowościach położonych w Polsce i za granicą. Celem uczestników spotkań w ramach „Europy Karpat” są wspólne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju Europy Środkowej. Konferencje mają charakter międzynarodowy, biorą w nich udział przedstawiciele parlamentów i administracji rządowej m.in. z Czech, Polski, Słowacji, Ukrainy, Węgier Rumunii, Serbii. Cykl spotkań jest ważnym forum współpracy praktyków i ekspertów zajmujących się problematyką rozwoju obszarów górskich oraz współpracą całego makroregionu Europy Środkowej i Wschodniej.

Na podstawie informacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u