Zostań wolontariuszem w Domu Pomocy Społecznej – apel Wojewody Mazowieckiego

Autor: Mazowiecki UW 2020-04-04 09:52:01

Wojewoda Mazowiecki, Konstanty Radziwiłł zwrócił się do rektorów szkół wyższych z apelem o zaangażowanie studentów we wsparcie osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby i niepełnosprawności, przebywających w Domach Pomocy Społecznej. Do wolontariatu poszukiwani są studenci kierunków pielęgniarstwa i pokrewnych.

Na Mazowszu funkcjonuje 106 DPS, które w obliczu epidemii zmagają się z problemami kadrowymi. 29 marca b.r. poleciłem włączanie wolontariuszy oraz studentów do wspomagania Domów w zakresie opieki nad mieszkańcami. Wierzę, że z Państwa pomocą na Mazowszu zostanie stworzona baza studentów wolontariuszy, którzy będą gotowi do wsparcia kadrowego DPS – napisał Konstanty Radziwiłł, Wojewoda Mazowiecki.

Osoby, które wyrażają chęć pomocy potrzebującym, mogą zgłosić swoje dane kontaktowe (imię, nazwisko, numer telefonu) na adres: wps@mazowieckie.pl. Pracownicy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego skontaktują się z każdym wolontariuszem w celu omówienia zakresu działań.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u