Przedłużenie zawieszenia zajęć na Uniwersytecie Gdańskim do 15 maja 2020 i

Autor: mat prasowe UG 2020-04-11 09:30:46

W związku z przedłużającym się stanem zagrożenia epidemiologicznego Rektor Uniwersytetu Gdańskiego 9 kwietnia 2020 r. wydał komunikat i zarządzenie w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Gdańskiego w czasie zagrożenia SARS-CoV-2.

Zawieszenie zajęć dydaktycznych na terenie Uczelni potrwa co najmniej do 15 maja 2020 r. Jest to nadal termin przewidywany i uzależniony od sytuacji epidemiologicznej. Uczelnie muszą jednak funkcjonować, w związku z tym na Uniwersytecie Gdańskim zostały przygotowane kolejne rozwiązania pozwalające na możliwe sprawne działanie uczelni w sytuacji zagrożenia koronawirusem. 

 

Wprowadzony został obowiązek prowadzenia wszystkich zajęć na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych magisterskich i studiach podyplomowych w formie e-learningowej lub on-line (zdalnie) – niezależnie od tego, czy taka forma zajęć została przewidziana w programie studiów.

 

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników Uniwersytetu Gdańskiego na uczelni niemal 80 proc. zajęć już obecnie odbywa się zdalnie. Centrum Informatyczne UG oraz nauczyciele akademiccy korzystający do tej pory z narzędzi zdalnego prowadzenia zajęć, przygotowali szkolenia online i webinaria. Odbyło się 28 takich szkoleń, łącznie ponad 60 godzin, są one nadal dostępne dla pracowników UG.

 

Realizacja zajęć, które nie mogą odbyć się w tym trybie, rozpocznie się po przywróceniu działalności dydaktycznej na terenie UG w ramach możliwego przedłużonego okresu prowadzenia zajęć w semestrze letnim. Uniwersytet Gdański jest największą uczelnią w naszym regionie, studia odbywają się w ramach niemal 80 kierunków na 11 wydziałach. W związku ze specyfiką wydziałów i kierunków, o tym które zajęcia nie mogą się odbywać zdalnie, będą decydowali dziekani. Na wydziałach przygotowywane są przyjazne dla studentów sposoby odbywania zajęć i możliwości zaliczeń.

 

31 marca 2020 roku zostały przygotowane także konkretne rozwiązania dotyczące możliwości zdalnego składania prac dyplomowych i przeprowadzania obron oraz zdalnego przeprowadzania egzaminów i zaliczeń. Są to rozwiązania pozwalające całość przeprowadzić online, od złożenia pracy dyplomowej po obronę, a także wszystkie formy zaliczeń i egzaminów – ustne, pisemne, warsztatowe

© 2018 Super-Polska.pl stat4u