6 projektów Uniwersytetu Gdańskiego dot. badań nad wirusami i epidemiami otrzymało finansowanie NCN

Autor: mat prasowe UG 2020-05-10 09:03:46

Narodowe Centrum Nauki opublikowało na swojej stronie wykaz wybranych projektów badawczych, staży zagranicznych, stypendiów i innych działań naukowych finansowanych przez NCN, które dotyczą badań nad wirusami i epidemiami. Wśród 52 wymienionych projektów znalazło się aż 6 realizowanych w Uniwersytecie Gdańskim.

Z UG finansowanie otrzymały:

  • „Molekularny mechanizm działania białek alfaherpeswirusów kluczowych dla modulacji odpowiedzi immunologicznej” dr Andrei Lipińskiej z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMedu
  • „"Sina śmierć z Azji". Epidemie cholery w północno-zachodnich guberniach Cesarstwa Rosyjskiego w XIX wieku” dr Iwony Janickiej z Wydziału Historycznego UG
  • „Oszacowanie ryzyka dla zdrowia publicznego, związanego z potencjalnie niebezpiecznymi zoonotycznymi szczepami wirusa grypy typu A, krążącymi obecnie wśród populacji zwierząt hodowlanych w Polsce” dra Krzysztofa Łepka z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMedu
  • „Ocena immunogenności silnie konserwowanych epitopów glikoproteiny E2 wirusa zapalenia wątroby typu C eksponowanych na powierzchni cząsteczek wirusopodobnych opartych na małym białku powierzchniowym wirusa zapalenia wątroby typu B” mgr Anny Czarnoty
  • „Analiza roli cząsteczek mikroRNA wirusa pseudowścieklizny w infekcji wirusowej przy użyciu inhibitorów RNA” mgr Weroniki Hoffmann z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMedu
  • „Właściwości immunogenne epitopów białka NS3 wirusa zapalenia wątroby typu C w fuzji z małym białkiem powierzchniowym wirusa zapalenia wątroby typu B” dr Katarzyny Grzyb z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMedu

 

Pełna lista laureatów wraz z kwotami znajduje się na stronie NCN

© 2018 Super-Polska.pl stat4u