Via Baltica: kierowcy mogą już korzystać z całej obwodnicy Szczuczyna

Autor: GDDKiA, Oddział w Białymstoku 2020-05-18 08:41:33

Od piątku (15 maja) kierowcy korzystają z drugiej jezdni obwodnicy Szczuczyna, która tym samym stała się dwujezdniową drogą ekspresową S61 na całej długości 8 kilometrów. To trzeci gotowy odcinek tej drogi - po fragmencie obwodnicy Augustowa (12,75 km – 2014) i obwodnicy Suwałk (12,83 km - 2019). W oficjalnym jej otwarciu wziął udział II wicewojewoda podlaski Marcin Sekściński.

Obwodnica Szczuczyna - mała część wielkiego projektu

Droga ekspresowa S61 jest głównym fragmentem polskiego odcinka międzynarodowego korytarza transportowego Via Baltica, łączącego kraje nadbałtyckie z zachodnią Europą. Obwodnica Szczuczyna, choć niewielka, już w II połowie przyszłego roku połączy się z budowanym obecnie odcinkiem S61 Stawiski - Szczuczyn (18 km) oraz kolejnym fragmentem S61 węzeł Kolno - Stawiski (16,43 km). W 2022 także z odcinkiem Szczuczyn - Ełk Południe.

- W tej chwili Polska jest piątym krajem pod względem długości dróg szybkiego ruchu w całej Europie, ale dzięki temu, że w budowie są kolejne setki kilometrów, dzięki temu, że i w tym roku i w kolejnych latach będziemy je oddawać do użytku, sieć dróg szybkiego ruchu w Polsce będzie powiększana praktycznie z dnia na dzień - powiedział podczas otwarcia wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Wygoda i bezpieczeństwo

Nawierzchnia drugiej jezdni obwodnicy Szczuczyna została wykonana z betonu cementowego (z wyjątkiem obiektów inżynierskich, gdzie nawierzchnia jest także bitumiczna) i przystosowana do najcięższego ruchu (115 kN /oś). Ma długość około 6,58 km. Łączy się z powstałym w ramach pierwszego etapu budowy obwodnicy - dwujezdniowym węzłem Szczuczyn. Cała obwodnica ma tym samym 8 kilometrów i standard dwujezdniowej drogi ekspresowej, po dwa pasy ruchu w każdą stronę, z pasami awaryjnymi i pasem rozdziału.

Wybudowano też wszystkie urządzenia z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery energochłonne i osłony przeciwolśnieniowe) oraz ochrony środowiska (ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt oraz wygrodzenia).

- Wszyscy, którzy mieszkają na tym terenie dokładnie wiedzą, jak bardzo niebezpieczna była ta droga. Standard drogi S61, drogi ekspresowej, znacząco poprawi bezpieczeństwo poruszania się na tym szlaku - powiedział podczas otwarcia obwodnicy Szczuczyna wicewojewoda podlaski Marcin Sekściński.

Budowa była realizowana w systemie „Projektuj i buduj” od 26 maja 2017 roku. Całkowita wartość umowy na roboty to 75 080 380,94 zł brutto. Budowa obwodnicy Szczuczyna ma unijne dofinansowana ze środków Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF).

S61 - w użytkowaniu, projektowaniu i budowie

Łączna długość przyszłej S61 to prawie 210 km, z czego kierowcy już korzystają – od piątku - z trzech odcinków o łącznej długości ok. 33,5 km (fragment obwodnicy Augustowa, cała obwodnica Suwałk i obwodnica Szczuczyna).

Pozostała część S61, blisko 177 kilometrów, jest w realizacji - w formie podpisanych umów z wykonawcami w systemie Projektuj i buduj (przygotowanie projektu, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ZRID) albo fizycznie w budowie.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u