Podsumowanie wsparcia dla przedsiębiorców

Autor: Śląski UW 2020-06-03 08:52:19

O dotychczasowym wsparciu dla przedsiębiorców w związku z pandemią koronawirusa mówił podczas wtorkowego briefingu prasowego wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. – Doskonale sobie zdajemy sprawę, jakim niełatwym okresem dla nas wszystkich było przejście przez te ostatnie miesiące. Już od połowy maja następuje stopniowe odmrażanie polskiej gospodarki. (…) Zapewne dla wielu przedsiębiorców byłby to powrót bardzo trudny, gdyby nie rządowe wsparcie – powiedział wojewoda.

Do tej pory pomoc dla przedsiębiorców w Polsce w ramach obu tarcz – finansowej i antykryzysowej – to już 57,5 mld zł, z czego 15,3 mld to wsparcie z tarczy antykryzysowej. Kwota wsparcia dla firm z województwa śląskiego wynosi 6,55 mld zł, z czego ponad 1,5 mld zł z tarczy antykryzysowej. Jak przekazał wojewoda, do 28 maja br. z subwencji na łączną kwotę ponad 5 mld zł skorzystało w regionie 27 565 firm zatrudniających 236 107 pracowników. Największe wsparcie w postaci subwencji z PFR trafiło do firm z Katowic (łącznie ponad 535 mln zł), Częstochowy (ponad 382 mln zł) i Bielska-Białej (ponad 382 mln zł).

Z tarczy antykryzysowej przyznano w Polsce już:

 • 1 094 452 mikropożyczek dla przedsiębiorców na łączną kwotę ponad 5 457 405 584 zł (stan na 01.06.2020);
 • na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przyznano 4 313 034 327 zł (stan na 01.06.2020);
 • 979 058 świadczeń postojowych dla samozatrudnionych i zleceniobiorców z ZUS na łączną kwotę 1 922 097 045 zł (stan na 01.06.2020);
 • 1 767 087 194 zł na dofinansowania wynagrodzeń pracowników dla MMŚP z Europejskiego Funduszu Społecznego (stan na 01.06.2020);
 • zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za okres marzec - maj 2020 r. na kwotę w sumie 1 806 000 000 zł (stan na 01.06.2020);
 • 42 200 343 683 zł subwencji z Tarczy Finansowej PFR (stan na 01.06.2020);
 • zabezpieczenie kredytów BGK o łącznym wolumenie 7,21 mld zł (stan na 01.06.2020).

Do ZUS i urzędów pracy wpłynęło 5 327 223 wniosków o skorzystanie z oferowanych przez tarczę rozwiązań, w tym:

 • 31 131 – dot. dofinansowania do wynagrodzeń w okresie przestoju ekonomicznego, dofinansowania do wynagrodzeń w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy;
 • 1 591 646 – dot. pożyczki dla mikroprzedsiębiorców;
 • 228 928 – dot. dofinansowania wynagrodzeń pracowników dla MMŚP z Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • 1 309 922 – dot. świadczenia postojowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą;
 • 220 168 – dot. świadczenia postojowego dla umów cywilnoprawnych;
 • 65 576 – dot. odroczenia lub rozłożenia składek ZUS bez opłat;
 • 1 874 386 – dot. zwolnienia ze składek do ZUS za marzec–maj 2020 r.

Dane te pokazują, że rozwiązania pomocowe zawarte w tarczy antykryzysowej spotkały się już z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorstw.

Tarcza koncentruje się na zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników oraz zachowaniu płynności i ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstw.

Dofinansowanie miejsc pracy na postojowym lub w obniżonym wymiarze czasu pracy pozwala firmie zredukować koszty pracy od 60% do nawet 75%, co jest bardziej opłacalne niż ponoszenie kosztów zwolnień pracowników, a w przyszłości szkoleń i rekrutacji.

 – Tarcza antykryzysowa to wymierna korzyść dla pracodawców, ale przede wszystkim dla pracowników, którzy dzięki temu mogą utrzymać swoje miejsca pracy, mogą utrzymać swoje rodziny – podkreślił na spotkaniu z dziennikarzami wojewoda Wieczorek.

***

Tarcza antykryzysowa – co to takiego?

Tarcza to pakiet rozwiązań przygotowanych przez rząd, który ma ochronić polskie państwo i obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa. Opiera się na pięciu filarach:

 • Ochronie miejsc pracy i bezpieczeństwu pracowników,
 • Finansowaniu przedsiębiorców,
 • Ochronie zdrowia,
 • Wzmocnieniu systemu finansowego,
 • Inwestycjach publicznych.

Tarcza ustabilizuje polską gospodarkę, a także da jej impuls inwestycyjny.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u