Liturgia święceń biskupich ks. Adama Baba. „Jesteś odpowiedni do tej posługi”

Autor: Lubelski UW 2020-07-01 08:08:37

Ojciec Święty Franciszek mianował ks. Adama Baba biskupem pomocniczym archidiecezji lubelskiej ze stolicą tytularną Arna. Dziś, w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, w archikatedrze św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Lublinie, odbyła się liturgia święceń biskupa pomocniczego nominata.

On sam wybrał ten dzień na konsekrację biskupią. Chciał ze św. Piotrem wyznać przed zgromadzonym tu kościołem, że Jezus jest Chrystusem, obiecanym przez Boga Mesjaszem, odkupicielem świata i człowieka, nadzieją naszego zbawienia. Głoś dalej, za Papieżem Franciszkiem, że Chrystus żyje, on jest naszą nadzieją, najpiękniejszą młodością tego świata, wszystko, czego dotknie, staje się młode, nowe, napełnia się życiem. Trzymaj mocno ster wiary, abyś się nie poddał potężnym falom nawałnic tego świata – mówił metropolita lubelski arcybiskup Stanisław Budzik.
 
W uroczystości uczestniczył wojewoda lubelski Lech Sprawka. W przekazanym nowo wyświęconemu biskupowi liście napisał: Jestem przekonany, że dotychczasowa posługa kapłańska i duszpasterska Czcigodnego Księdza Biskupa (…) pozwoliła poznać różnorodność i bogactwo Kościoła Lubelskiego. Wierzę, że zdobyte doświadczenie będzie procentowało w nowej posłudze, sprzyjając budowaniu „cywilizacji miłości” we współczesnym świecie. W imieniu mieszkańców województwa lubelskiego dziękuję za dobro, które stało się naszym udziałem za sprawą wiernej, wytrwałej, odważnej oraz pełnej radości i mocy Ducha Świętego dotychczasowej posługi Czcigodnego Księdza Biskupa.
 
Biskup pomocniczy archidiecezji lubelskiej pracował jako wikariusz w parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Lublinie, pełnił funkcję rektora kościoła Świętego Ducha w Kraśniku, był proboszczem parafii Znalezienia Krzyża Świętego i św. Andrzeja Apostoła w Końskowoli, a w 2014 r. został ustanowiony proboszczem parafii św. Józefa w Lublinie. Został koordynatorem archidiecezjalnych pielgrzymek na Światowe Dni Młodzieży. W 2014 r. objął stanowisko wikariusza biskupiego ds. młodzieży, wszedł również w skład rady kapłańskiej, kolegium konsultorów i Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji. Został dekanalnym wizytatorem religii, asystentem kościelnym Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri”, a także członkiem komisji przygotowawczej do III synodu archidiecezji lubelskiej dotyczącego młodzieży. Objął funkcję konsultora Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży Konferencji Episkopatu Polski. Został mianowany kanonikiem honorowym lubelskiej kapituły archikatedralnej.
 
Uważamy, że Ty, umiłowany synu, jesteś odpowiedni do podjęcia tej posługi. Wyróżniasz się bowiem wśród wszystkich, kapłańskimi cnotami i doświadczeniem w działaniu oraz pracowałeś dotąd gorliwie dla dobra dusz, zwłaszcza na polu katechezy, formowania ludzi młodych i umacniania życia duchowego. Wysłuchawszy więc zdania ds. kongregacji biskupów, na mocy naszej władzy apostolskiej, mianujemy Cię biskupem stolicy tytularnej Arna, a zarazem czynimy biskupem pomocniczym archidiecezji lubelskiej, udzieliwszy Ci właściwych uprawnień dla tego urzędu oraz nałożywszy stosowne powinności – napisał Papież Franciszek w specjalnym dokumencie, który został odczytany podczas liturgii święceń.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u