Odsłonięcie pomnika Prymasa Tysiąclecia na lubelskich Bronowicach

Autor: Lubelski UW 2020-08-17 19:45:23

Na skwerze przy Drodze Męczenników Majdanka w Lublinie został osłonięty pomnik kard. Stefana Wyszyńskiego. Monument został wzniesiony z dobrowolnych składek mieszkańców dzielnicy Bronowice, Lublina i województwa lubelskiego, w ramach programu „Warto być Polakiem”. Stanowi wotum wdzięczności za działalność Prymasa Tysiąclecia w obronie Kościoła i Narodu, jego lubelską posługę biskupią oraz patriotyczne kazania skierowane do mieszkańców robotniczej dzielnicy Bronowice.
 

 Kard. Stefan Wyszyński był z nami w najtrudniejszym okresie najnowszej historii. Sam więziony i prześladowany potrafił stworzyć program odnowy moralnej narodu, który kształtował postawy Polaków przez pokolenia. Zawsze wiedział, gdzie jest prawda i sprawiedliwość. Całą mocą przeciwstawiał się marksistowskiej koncepcji społeczeństwa, bronił chrześcijańskiej tożsamości narodu, godności i praw. Aktywnie wspierał przemiany społeczne, które doprowadziły do powstania „Solidarności”. Był współtwórcą polskiej wolności - pisał Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki w liście skierowanym do uczestników uroczystości. List odczytał wojewoda lubelski Lech Sprawka.
 
Odsłonięty na Bronowicach pomnik jest trzecim monumentem kard. Stefana Wyszyńskiego w Lublinie oraz kolejną społeczną inicjatywą mieszkańców Lublina, zrealizowaną przy współpracy z placówkami szkolno-wychowawczymi, organizacjami społecznymi, przedsiębiorstwami oraz władzami miasta i województwa lubelskiego. Przedstawia odlaną z brązu, ustawioną na postumencie postać Prymasa Tysiąclecia. Na pomniku znajduje się cytat z memoriału Episkopatu Polski z 1953 r.: Rzeczy Bożych na ołtarzach cesarza składać nam nie wolno. Non possumus!, przyjęty w odpowiedzi na próby podporządkowania Kościoła katolickiego komunistycznym władzom. 

© 2018 Super-Polska.pl stat4u