Święto Przemienienia Pańskiego na Grabarce

Autor: Podlaski UW 2020-08-20 09:46:32

W środę (19.08) na Świętej Górze Grabarce odbyły się główne obchody prawosławnego święta Przemienienia Pańskiego. To jedno z dwunastu głównych świąt prawosławnych, które zostało ustanowione na pamiątkę objawienia się Chrystusa na górze Tabor. W najważniejszej uroczystości w tym cerkiewnym sanktuarium wziął udział wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

Głównej liturgii przy ołtarzu polowym przewodniczył zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego metropolita Sawa. Asystowali mu hierarchowie z kraju i zagranicy.

By prosić Boga, aby błogosławił pokojem, zdrowiem i duchowym i fizycznym świat, naszą ojczyznę, nasze domy i każdego z nas. To jest nasze zadanie - ludzi wiary, a z drugiej strony, jeżeli coś osiągniemy, jest to świadectwo Boże, poprzez nas, otaczającemu światu

- mówił zwierzchnik polskiej Cerkwi.

Wierni odwiedzali sanktuarium w Grabarce już od niedzieli. Tegoroczne pielgrzymki były jednak mniej liczne, niż w minionych latach. Wszystkie odbywały się z obostrzeniami wynikającymi z pandemii koronawirusa, zaś w niektórych przypadkach zrezygnowano z marszu na Grabarkę.

W środowych uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych.

Góra Grabarka to dla wyznawców prawosławia w Polsce święte miejsce. Początku jego kultu sięgają 1710 r., kiedy w pobliskich Siemiatyczach wybuchła epidemia cholery. Jeden z mieszkańców doznał objawienia, iż wszyscy, którzy dotrą na wzniesienie położone na uroczysku Suminszczyzna zostaną uratowani. Jak głosi przekaz ci, którzy tak zrobili i ustawili krzyż, zaczęli zdrowieć. Od tego czasu wierni wznieśli tam tysiące krzyży w różnych intencjach. Z tego powodu często nazywana jest wzgórzem krzyży.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u