O rolnictwie w Koszalinie

Autor: Zachodniopomorski UW 2020-09-17 09:30:50

Wicewojewoda Marek Subocz przewodniczył posiedzeniu Zespołu Konsultacyjnego ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, które odbyło się w Koszalinie. W spotkaniu z dyrektorami instytucji rolniczych, producentami rolnymi i rolnikami udział wziął również Jan Białkowski podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz poseł Czesław Hoc.

Główny temat spotkania to sytuacja w rolnictwie i szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na przełomie lat 2017-2020 omówiona przez ZODR w Barzkowicach.
Dyrektor ARiMR Emilia Niemyt przedstawiła informację nt. wypłaconej zachodniopomorskim producentom rolnym pomocy finansowej w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w latach 2017-2020. Poruszono także temat aplikacji, stworzonej przez Ministerstwo Cyfryzacji, która ma na celu ułatwienie pracy rolnikom oraz rejestrowanie ilości opadów i jakości gruntu oraz automatycznych stacji meteorologicznych. 

Kolejnym tematem były sprawy retencji wód oraz Programu Rozwoju Retencji na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030, który referował Marek Duklanowski, dyrektor RZGW w Szczecinie. Ostatnim punktem spotkania  były bieżące problemy hodowli bydła mlecznego, przedstawione przez Szczeciński Związek Hodowców Bydła w Szczecinie

© 2018 Super-Polska.pl stat4u