Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie zainaugurowała 23. rok akademicki!

Autor: Małopolski UW 2020-10-13 09:40:22

Dzisiaj uroczyście zainaugurowano 23. rok akademicki na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. Ze względu na środki bezpieczeństwa inauguracja odbyła się w formule hybrydowej, stacjonarnie przy udziale ograniczonej liczbie gości oraz wirtualnie na stronie internetowej uczelni. W wydarzeniu uczestniczył wicewojewoda małopolski Józef Leśniak, który odczytał przesłanie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy.

- Ostatnie lata przyniosły znaczny wzrost zainteresowania sprawami publicznymi w naszym społeczeństwie, czego świadectwem są kolejne rekordy frekwencyjne w wyborach. Dyskusje, którymi żyją Polacy, naturalnie nie omijają też środowiska uniwersyteckiego. Uczeni biorą w nich udział, wnosząc cenny wkład wiedzy eksperckiej w swoich dziedzinach. Przed uczelniami stoi bardzo ważne zadanie, aby pozostać przestrzenią pluralizmu i dialogu, toczonego rzeczowo, zgodnie z najwyższymi standardami. Świat akademicki ma do odegrania istotną rolę w poszukiwaniu rozwiązań, godzących różnorodne oczekiwania i interesy społeczne  - przekazał wicewojewoda małopolski Józef Leśniak.  

Tradycyjnie, jak co roku, nie zabrakło odśpiewania słynnych polskich pieśni takich jak Gaudeamus igitur czy Gaude Mater Polonia. Nowo przyjęci studenci brali udział w uroczystej immatrykulacji, dzięki której formalnie zostali włączeni do społeczności akademickiej.
Uroczystości inauguracyjne zwieńczył wykład pt. „Życie – złożoność w prostocie” wygłoszony przez dr hab. Dariusza Latowskiego.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u