Wręczenie odznaczeń państwowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Autor: Mazowiecki UW 2020-10-20 09:51:18

Złotymi Krzyżami Zasługi, Medalami za Długoletnią Służbę oraz odznaczeniami resortowymi z okazji Dnia Edukacji Narodowej uhonorowani zostali nauczyciele i pracownicy oświaty z Płocka i Siedlec. Odznaczenia państwowe, w imieniu Prezydenta RP, wręczył Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski. Uroczystości miały miejsce w czwartek i piątek (15 i 16 października).

W czwartek, 15 października uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych, przyznanych lokalnym nauczycielom i pracownikom oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku. W wydarzeniu uczestniczył Krzysztof Wiśniewski, Mazowiecki Wicekurator Oświaty.

Wicewojewoda Sylwester Dąbrowski, w imieniu Prezydenta RP, wręczył Krzyże Zasługi oraz Medale za Długoletnią Służbę osobom związanym z lokalnym sektorem oświaty. Ponadto - w trakcie uroczystości - przyznano odznaczenia resortowe – Medale Komisji Edukacji Narodowej oraz odznaczono 7 pracowników oświaty na wniosek Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego.

Wręczenie odznaczeń poprzedziło odśpiewanie hymnu państwowego. Następnie, w trakcie wystąpień Wicewojewoda Sylwester Dąbrowski oraz Krzysztof Wiśniewski, Mazowiecki Wicekurator Oświaty podziękowali nauczycielom i pracownikom oświaty za wkład w wychowywanie kolejnych pokoleń Polek i Polaków, pogratulowali dotychczasowych sukcesów oraz życzyli wszelkiej pomyślności na gruncie zawodowym. Po każdej z części głos zabrał przedstawiciel osób odznaczonych.

Nazajutrz - w piątek, 16 października Wicewojewoda Sylwester Dąbrowski uczestniczył w obchodach Dnia Edukacji Narodowej w Siedlcach. W tamtejszym Zespole Szkół Muzycznych Wicewojewoda, w imieniu Prezydenta RP, wręczył Krzyże Zasługi oraz Medale za Długoletnią Służbę. W wydarzeniu tym uczestniczyły m.in. Dorota Skrzypek, Mazowiecki Wicekurator Oświaty oraz Anna Kaszuba, Kierownik Delegatury MUW w Siedlcach.

Krzyże Zasługi nadawane są za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.

Medale za Długoletnią Służbę nadawane są za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków służbowych wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwu.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u