Czasowe zawieszenie działalności niektórych placówek w Śląskiem

Autor: Śląski UW 2020-10-21 09:30:13

W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 Wojewoda Śląski wydał decyzję o czasowym zawieszeniu na terenie całego województwa śląskiego działalności w:

  1. dziennych domach i klubach seniora, w tym w placówkach działających w ramach Programu Senior+,
  2. środowiskowych domach samopomocy,
  3. warsztatach terapii zajęciowej.

Polecenie zawieszenia działalności w powyższych placówkach od 20 października br. do odwołania skierowane zostało do wszystkich wójtów, burmistrzów, prezydentów gmin i miast oraz starostów powiatów z obszaru województwa śląskiego.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u