Prof. Ryszard Horodecki z UG członkiem prestiżowej organizacji Academia Europaea

Autor: mat prasowe UG 2020-10-23 08:21:18

Prof. dr hab. Ryszard Horodecki, wybitny fizyk i współtwórca informatyki kwantowej z Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych i Krajowego Centrum Informatyki Kwantowej na Uniwersytecie Gdańskim został członkiem prestiżowej organizacji Academia Europaea. Instytucja zrzesza wybitnych specjalistów z różnych dziedzin nauki na arenie międzynarodowej koncentrując się na działalności opiniodawczej i doradczej.

Academia Europaea jest europejską pozarządową organizacją naukową, deklarującą w swojej misji w szczególności działania na rzecz wprowadzania najwyższych standardów w nauce, badaniach i edukacji, wspieranie badań interdyscyplinarnych i międzynarodowych zwłaszcza w zakresie spraw europejskich, promowanie wartości europejskiej nauki i badań. Akademia jest finansowana ze środków własnych, dotacji rządowych i wpłat ze strony współpracujących instytucji.

 

Organizacja powstała w 1988 roku w Londynie z inicjatywy Royal Society, najstarszego na świecie towarzystwa naukowego założonego w XVII wieku oraz Szwedzkiej Akademii Nauk. Zrzesza wybitnych specjalistów z różnych dziedzin nauki: od medycyny, chemii, fizyki, matematyki i ekonomii po nauki humanistyczne i społeczne. Koncentruje się na działalności opiniodawczej i doradczej m.in. dla Komisji Europejskiej. To największa tego typu organizacja w Europie, która gromadzi obecnie ponad 4 tys. członków, w tym prawie 100 uczonych z Polski i ponad 70 laureatów Nagrody Nobla

 

Strona organizacji: https://www.ae-info.org/

 

Krótki biogram Profesora:

 

Prof. Ryszard Horodecki należy do wąskiego grona światowych fizyków i informatyków, którzy stworzyli i obecnie rozwijają podstawy nowej, interdyscyplinarnej dziedziny – kwantowej informatyki, która wiąże się z takimi odkryciami jak kwantowa kryptografia, kwantowa teleportacja, gęste kodowanie. Jego dorobek obejmuje 81 publikacji w tym 77 w czasopismach z listy filadelfijskiej, cytowanych łącznie blisko 7000 razy (IH-32). Trzynaście z nich jest cytowanych ponad 100 razy, w tym fundamentalna praca o metodzie detekcji kwantowego splątania (entanglement witnessess) ponad 1600 razy. Jest ponadto współautorem (na zaproszenie indywidualne) obszernej pracy przeglądowej pt. „Quantum entanglement” (2009) w najbardziej prestiżowym czasopiśmie podsumowującym dokonania fizyki - Reviews of Modern Physics (impact factor 45). Od czasu założenia tego czasopisma  tj. od 1929 roku jest to trzecia praca z wyłączną afiliacją polską cytowana  blisko 1300 razy.

 

Prof. Horodecki wraz z synami (wtedy jeszcze studentami) Pawłem, Michałem i Karolem stworzył zespół, który osiągnął znaczące rezultaty w Gdańsku a następnie wszedł do współpracy ze światowymi liderami z informatyki kwantowej. Powstały w nim pojęcia, które na trwałe weszły do literatury światowej takie jak „bound entanglement” (splątanie związane), „entanglement activation” (aktywacja splątania), quantum deficit (kwantowy deficyt). Seria przełomowych prac z informatyki kwantowej, w tym odkrycie splątania związanego i efektywnej metody detekcji splątania (entanglement witnessess), znalazły uznanie za granicą mając przełożenie na szeroko pojętą współpracę międzynarodową.

 

Współtworzył w Gdańsku ośrodek informatyki kwantowej, który stał się światowym centrum badań w tej dziedzinie. W ramach promocji Krajowego Centrum Informatyki Kwantowej organizował corocznie na indywidualne zaproszenie międzynarodowe sympozja z kwantowej informacji ogniskujące światowych liderów z tej dziedziny.

 

Jest członkiem Rady Naukowej Laboratorium Fizycznych podstaw Przetwarzania Informacji oraz Rady Naukowej Krajowego Centrum Informatyki Kwantowej w Gdańsku. W latach 2006-2013 – edytor pisma Open Systems and Information Dynamics. W 2007 roku przyjął medal Komisji Edukacji Narodowej. Od 2009 roku jest członkiem Kapituły Nagrody im. Jana Heweliusza. W latach 2008-20013 był członkiem Komisji Nagród i Odznaczeń Polskiego Towarzystwa Fizycznego a obecnie członek Kapituły Medalu Mariana Smoluchowskiego. Otrzymał nagrodę zespołową im. Wojciecha Rubinowicza Polskiego Towarzystwa Fizycznego (2004), dwie nagrody zespołowe Ministra. W 2008 roku został laureatem nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w obszarze nauk ścisłych za wkład w stworzenie podstaw informatyki kwantowej (Nobel Polski). W tym samym roku został laureatem Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza. W 2019 r. otrzymał Nagrodę Komitetu Fizyki Polskiej Akademii Nauk.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u