Obradowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Autor: MSWiA 2020-11-26 09:18:48

Wiceminister Paweł Szefernaker wraz z Piotrem Całbeckim, marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego, współprzewodniczyli listopadowemu posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Podczas spotkania pozytywnie zaopiniowano ponad trzydzieści projektów aktów prawnych. Akceptację uzyskał m.in. projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od wartości nieodpłatnych świadczeń z tytułu szczepień ochronnych przeciw grypie. W czasie obrad dyskutowano m.in. temat handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

Kolejne posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego odbędzie się 16 grudnia 2020r.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u