Zespół Zarządzania Kryzysowego z udziałem Wojewody

Autor: Mazowiecki UW 2020-11-27 09:20:07

W czwartek, 26 listopada br., odbyło się posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego z udziałem Wojewody Mazowieckiego oraz m.in. przedstawicieli samorządów, NFZ, reprezentantów Spółek Skarbu Państwa i dyrektorów szpitali. Zostały poruszone kwestie aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz przygotowaniem bazy łóżkowej dla pacjentów COVID -19 na Mazowszu. Decyzją Wojewody Mazowieckiego, Urząd Wojewódzki prowadzi rekrutację kadry medycznej do powstających szpitali tymczasowych, za pomocą strony www.szpitaltymczasowy.waw.pl.

Baza łóżkowa dla pacjentów z Sars CoV-2

Realizując działania przeciwepidemiczne, na podstawie Ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (art. 11 h ust. 1 i 4)Wojewoda przygotowuje bazę łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, zarówno w Warszawie, jak i na całym Mazowszu, w zależności od sytuacji epidemiologicznej. Ponadto, wszystkie decyzje konsultowane są z dyrekcjami szpitali, NFZ oraz samorządami z uwzględnieniem bezpieczeństwa pacjentów hospitalizowanych z powodu innych schorzeń. Służby Wojewody przywiązują szczególną uwagę, aby utrzymać balans pomiędzy ilością łóżek wyznaczonych do leczenia Covid-19 oraz pozostałych, szczególnie dedykowanych pacjentom z chorobami układu krążenia, nowotworowymi oraz wszystkimi schorzeniami pediatrycznymi.  Zgodnie z prawem to dyrekcja szpitala odpowiada za organizacje pracy placówki i zobowiązana jest wdrożyć wszelkie procedury dla zapewnienia stosownej ilości łóżek, zgodnie z obowiązującymi przepisami epidemiologicznymi.

Sytuacja epidemiologiczna, ale również wnioski przedstawiane przez dyrektorów szpitali są na bieżąco analizowane przez służby Wojewody, czego efektem są zmiany decyzji, podejmowane w uzasadnionych przypadkach, np. braki kadrowe, braki w infrastrukturze, awarie instalacji tlenowej, itd.

Bardzo ważnym aspektem przygotowywanej każdej decyzji jest infrastruktura zaopatrzenia w tlen w szpitalach. Służby Wojewody analizują dane przekazywane przez szpitale i tak w wyniku takich działań podjęto decyzję o dofinansowaniu z budżetu rezerwy covidowej podmiotów leczniczych w kwocie 5 milionów złotych. Środki te zostaną przekazane na inwestycje, które zabezpieczą niezbędną i niezawodną dystrybucję tlenu dla pacjentów z Covid-19, a przez to zapewnia bezpieczne leczenie pacjentów z Covid-19. Pomoc otrzyma część mazowieckich szpitali.

W sytuacjach awaryjnych, wyznaczony przez Wojewodę  Koordynator ds. tlenu, służy pomocą szpitalom. Aktualnie stworzony został „bank butli tlenowych”, z którego w przypadku nagłej awarii szpitale mogą korzystać. Butle dostarczać będzie PSP.

Mając na uwadze organizację opieki zdrowotnej i wykorzystanie potencjału wszystkich szpitali w województwie, Wojewoda od początku wystąpienia pandemii na Mazowszu wydał 237 decyzji nakładających na szpitale obowiązek realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (stan na 25 listopada).

Zgodnie z wydanymi decyzjami, ogólna liczba łóżek na trzech poziomach zabezpieczenia dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 od 1 listopada br.  w porównaniu do 25 listopada br. zwiększyła się kolejno na Mazowszu o 2 437 łóżek, w tym 235 miejsc respiratorowych, w Warszawie o 953 łóżka, w tym 120 respiratorowych. Natomiast w szpitalach w powiatach podwarszawskich o 360 łóżek, w tym 22 respiratorowe.

Obecnie w województwie mazowieckim ogólna liczba łóżek przeznaczonych dla pacjentów COVID-19 to 5 010 z czego zajętych jest 2956. Liczba respiratorów dla pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2 to 411, z czego zajętych jest 341 (stan na 25 listopada).

Na Mazowszu obecnie wyznaczono 86 szpitali do opieki nad pacjentami z COVID-19, w tym  na poziomie I – 50 , na poziomie II – 58 na poziomie III – 6 (CSK MSWiA, tymczasowy Szpital Narodowy, SPZOZ w Siedlcach w zakresie psychiatrii, UCK WUM – Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie oraz Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu). Aktualnie na poziomie I decyzjami Wojewody i Ministra Zdrowia dostępnych jest 237 łóżek przygotowanych dla pacjentów z potwierdzonych wynikiem zakażenia COVID-19, na poziomie II – 4 061 łóżek, na poziomie III – 712 łóżek. (stan na 25 listopada).

W związku z powiększaniem bazy łóżkowej dla pacjentów z potwierdzonym SARS – COV- 2 na Mazowszu powstają szpitale tymczasowe.

Szpitale tymczasowe na Mazowszu

Cztery z nich powstaną we współpracy Spółek Skarbu Państwa (PKN ORLEN, ENERGA i Totalizatora Sportowego) oraz Banku Gospodarstwa Krajowego - BGK (które odpowiadają za część organizacyjną oraz inwestycyjną przedsięwzięcia) z Wojewodą Mazowieckim i wskazanymi przez Wojewodę szpitalami patronackimi, a jeden w Warszawie, we współpracy z Władzami M.St. Warszawa w obiekcie przyszłego tzw. Szpitala Południowego.

Szpitale powstaną na podstawie decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, decyzji wydanych przez Wojewodę Mazowieckiego oraz poleceń Ministra Zdrowia.

Wojewoda w tym przypadku odpowiada za wskazanie potrzebnej liczby szpitali/miejsc szpitalnych oraz za ich lokalizację. Są to: Radom, Płock, Ostrołęka, Siedlce. Spółki Skarbu Państwa od początku zaangażowane są w zwalczanie epidemii koronawirusa (zaopatrywały potrzebujących w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji, przekazywały darowizny pieniężne oraz specjalistyczny sprzęt medyczny).

Dzięki wszystkim szpitalom tymczasowym na Mazowszu przybędzie łącznie 1427 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym wirusem SARS-Cov -2 (w tym ok. 900 dzięki szpitalom realizowanym we współpracy ze Spółkami Skarbu Państwa i Bankiem Gospodarstwa Krajowego, 250 w szpitalu przygotowywanym przez Wojskowy Instytut Medyczny i Ministerstwo Obrony Narodowej oraz 285 łóżek w Szpitalu Narodowym).

Szpital tymczasowy w Płocku

Szpital tymczasowy w Płocku budowany jest w Centrum Badawczo Rozwojowym, które należy do PKN ORLEN. Spółka udostępniła je na szpital tymczasowy. Placówka powstaje we współpracy PKN Orlen oraz Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku. Szpital powstaje na podstawie decyzji wydanej Spółce przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz polecenia wydanego przez Ministra Zdrowia dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego dotyczącego zapewnienia 200 łóżek covidowych, w tym 20 łóżek respiratorowych. Obecnie trwa montaż modułów szpitalnych z sanitariatami oraz podłączenie ich do przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych. Gotowy jest moduł rejestracji pacjentów, stanowiska respiratorowe oraz łóżka. Ponadto podpisano umowę na instalację gazów medycznych, budowane są przyłącza energetyczne, zarówno podstawowe, jak i rezerwowe. Kontynuowane są prace związane z fundamentami wiaty dla podjazdu dla karetek. Dostarczono i zamontowano już zbiorniki tlenu z instalacjami towarzyszącymi. Uruchomienie szpitala planowane jest na koniec listopada br.

Szpital tymczasowy w Radomiu

Szpital tymczasowy w Radomiu powstaje w budowanym pawilonie szpitalnym, przewidzianym na Oddział Rehabilitacji Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Tytusa Chałubińskiego we współpracy Totalizatora Sportowego oraz Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. W związku z tym trwają intensywne prace wykończeniowe, aby był możliwy wcześniejszy odbiór i przystosowanie budynku do potrzeb szpitala tymczasowego. Szpital powstanie na podstawie decyzji wydanej Spółce przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego z 2 listopada 2020 r oraz decyzji Wojewody Mazowieckiego z 12 listopada, określającej lokalizację szpitala tymczasowego oraz liczbę łóżek. Obecnie przygotowany jest projekt szpitala oraz trwają prace projektowe zespołu łóżek OIT oraz zostały przekazane wytyczne dotyczące zapotrzebowania na sprzęt oraz wyposażenie szpitala. W szpitalu ma być zapewnione 100 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym SARS-Cov - 2, w tym 20 łóżek respiratorowych. Uruchomienie szpitala planowane jest na połowę grudnia 2020 r.

Szpital tymczasowy w Ostrołęce

Szpital tymczasowy w Ostrołęce powstanie na terenie przyległym do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego we współpracy PKN ORLEN oraz Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce. Ma być to szpital w zabudowie kontenerowej. Szpital powstanie na podstawie decyzji wydanej Spółce przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz decyzji Wojewody Mazowieckiego, określającej lokalizację szpitala tymczasowego oraz liczbę łóżek. Obecnie kontynuowane są prace projektowe, ziemne związane z instalacjami elektrycznymi, sanitarnymi, teletechnicznymi, procesy związane z zakupem instalacji wchodzących w skład infrastruktury szpitala, prace związane z budową kontenerów na szpital oraz prace ziemne związane z fundamentem zbiornika tlenu. W szpitalu mają być zapewnione 192 łóżka dla pacjentów z potwierdzonym wirusem COVID – 19, w tym 20 łóżek respiratorowych. Uruchomienie szpitala tymczasowego planowane jest do końca roku 2020.

Szpital tymczasowy w Siedlcach

W Siedlcach powstanie szpital tymczasowy we współpracy BGK oraz Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Siedlcach. Będzie znajdować się w budynku przynależącym do szpitala patronackiego. Szpital powstanie na podstawie decyzji wydanej Bankowi przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz decyzji Ministra Zdrowia. W szpitalu ma być zapewnione 100 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym wirusem COVID – 19, w tym 10 łóżek respiratorowych. Uruchomienie szpitala planowane jest na początek grudnia 2020 r.

Szpital tymczasowy w Warszawie

Z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego została wyznaczona lokalizacja szpitala tymczasowego w Szpitalu Południowym. Wojewoda wydał polecenie dla M.st. Warszawa zorganizowania szpitala tymczasowego poprzez doprowadzenie do powstania i gotowości do działania szpitala tymczasowego w obiekcie budowanego Szpitala Południowego. W obiekcie, w którym docelowo ma być Szpital Południowy, ma znaleźć się szpital tymczasowy przeznaczony do leczenia pacjentów z COVID-19. Szpitalem patronackim zostało Centrum Medyczne Solec, które dostało polecenie od Ministra Zdrowia. Wojewoda z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 sfinansuje przyspieszenie prac budowlano-wykończeniowych, by móc wcześniej niż zakładano dokonać odbiorów oraz przystosować obiekt do pełnienia funkcji szpitala tymczasowego. Wojewoda wesprze też wyposażenie szpitala tymczasowego (ze środków budżetu państwa) oraz z zasobów Agencji Rezerw Materiałowych.  Szpital tymczasowy ma obejmować nie mniej niż 300 łóżek z przeznaczeniem dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 w tym nie mniej niż 80 miejsc leżących z respiratorem (tzw. łóżek respiratorowych). Uruchomienie szpitala planowane jest na styczeń 2021.

Szpital Tymczasowy Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Ponadto Ministerstwo Obrony Narodowej we współpracy z Wojskowym Instytutem Medycznym buduje kolejny szpital tymczasowy w Warszawie, który znajdować się będzie na terenie 1. Bazy Lotnictwa Transportowego na warszawskim Okęciu. Szpital ma być gotowy z początkiem grudnia 2020 roku i ma zapewnić 250 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym wirusem SARS – CoV – 2, w tym 30 łóżek respiratorowych.

Szpital Narodowy

Na początku listopada został uruchomiony pierwszy szpital tymczasowy w Polsce. Znajduje się na Stadionie Narodowym. Szpitalem patronackim jest Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dotychczas znajduje się tam 285 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym Covid – 19, w tym 26 respiratorowych.

 

 

Wszystkie szpitale tymczasowe powstają pod ścisłym nadzorem merytorycznym dyrekcji szpitali patronackich, jak również przy wykorzystaniu konsultacji ekspertów w dziedzinie chorób zakaźnych oraz intensywnej terapii i anestezjologii.

Szpitale tymczasowe, zgodnie ze strategią Rządu, mają stanowić buforowe zabezpieczenie na wypadek istotnego wzrostu ilości zakażeń na SARS-Cov-2 i zwiększonej ilości chorych na Covid-19 wymagających hospitalizacji.

Pozyskiwanie personelu

Sytuacja zmienia się szybko i stawia wobec nas wszystkich nowe zadania. W związku z szybko narastającą liczbą zakażonych koronawirusem, a co za tym także wzrastającą liczbą chorych wymagających hospitalizacji jako wojewoda co dzień podejmuję trudne decyzje o zwiększaniu liczby łóżek szpitalnych przeznaczonych dla pacjentów z chorobą COVID-19. Kolejną linią obrony przed pandemią będą tzw. szpitale tymczasowe. Kilka takich szpitali powstanie także na Mazowszu. Rozpoczynamy nabór kadry do tych placówek.

 Szanowni Państwo, Koleżanki, Koledzy,

chwila jest wyjątkowa i wyzwania także niezwykłe. Wszystkich, którzy chcieliby włączyć się w to wyjątkowe dzieło serdecznie zapraszam do zgłoszenia swojej kandydatury do pracy w powstającej placówce. Nadarza się niezwykła okazja do sprawdzenia się w takiej niezwykłej roli zawodowej! – apeluje Wojewoda.

Wojewoda Mazowiecki pozostaje w stałym kontakcie ze Spółkami Skarbu Państwa, Polskim Bankiem Rozwoju oraz z dyrektorami szpitali patronackich i na bieżąco monitoruje prace związane z powstawaniem szpitali tymczasowych. Ponadto Wojewoda wesprze szpitale niezbędnym sprzętem pochodzącym z Agencji Rezerw Materiałowych oraz kadrą medyczną, której rekrutacja prowadzona jest na stronie www.szpitaltymczasowy.waw.pl. Na stronie znajduje się prosty formularz aplikacyjny oraz podany jest numer telefonu, pod którym można uzyskać więcej informacji. W ramach apelu Wojewody zgłosiło się ok. 175 osób (w tym m.in. lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, pracownicy techniczni, czy pracownicy administracyjni). Wojewoda Mazowiecki cały czas apeluje do wszystkich pracowników Służby Zdrowiastudentów V i VI roku Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a także do wszystkich, którzy chcą pomóc w walce z epidemią, o wysyłanie swoich kandydatur do pracy w szpitalach tymczasowych. Podkreślić należy, że na apel odpowiedział też Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Profesor Zbigniew Gaciong, czego wynikiem są liczne pytania kierowane przez studentów zainteresowanych zatrudnieniem w szpitalach tymczasowych.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u