SPISUJEMY SIĘ NA MEDAL

Autor: Podkarpacki UW 2020-11-30 09:32:19

Dobiega końca Powszechny Spis Rolny 2020. O jego realizacji w naszym województwie mówili dziś podczas konferencji prasowej wojewoda podkarpacki Ewa Leniart i dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie Marek Cierpiał-Wolan.

Powszechny Spis Rolny prowadzony jest w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r. Do tej pory w województwie podkarpackim spisanych zostało  97, 7 proc. gospodarstw, co daje drugie miejsce w skali kraju w zakresie zaawansowania realizacji spisu. Liczba indywidualnych gospodarstw rolnych podlegających spisaniu na Podkarpaciu to 139 628.

– Prace spisowe w gospodarstwach rolnych zakończyło już 13 gmin w naszym województwie. Chciałabym wyrazić podziękowania dla rachmistrzów i przedstawicieli samorządów realizujących ten proces – powiedziała wojewoda Ewa Leniart, dodając, że do spisania pozostało ponad 3 tys. gospodarstw.

W czasie spisu rolnicy są  pytani m.in. o rodzaje użytkowanych gruntów, powierzchnię zasiewów według upraw, produkcję ekologiczną, stopień zużycia nawozów mineralnych i organicznych, pogłowie zwierząt gospodarskich, własny wkład pracy w gospodarstwo, powierzchnię nawadnianą, liczbę maszyn i urządzeń w gospodarstwie. Pozyskane informacje pozwolą zobrazować aktualny stan polskiego rolnictwa, strukturę,  zachodzące w nim zmiany oraz wytyczyć kierunki rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Jak podkreślił dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie Marek Cierpiał-Wolan, dane dotyczące gospodarstw są zbierane w formie samospisu internetowego, wywiadu telefonicznego lub wywiadu bezpośredniego, przeprowadzonego przez rachmistrza spisowego.

Na czele struktury spisowej stoi prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Wojewódzkimi biurami spisowymi kierują wojewodowie, a ich zastępcami są dyrektorzy poszczególnych urzędów statystycznych. We wszystkich gminach funkcjonują z kolei gminne biura spisowe, zarządzane przez wójtów, burmistrzów i prezydentów.

Powszechny Spis Rolny (PRS) to największe przedsięwzięcie statystyki publicznej dotyczące polskiego rolnictwa. Spisy odbywają się co 10 lat. Ostatni miał miejsce w 2010 r.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u