Przekazanie rękopisów Papuszy

Autor: Lubuski UW 2020-12-02 09:37:13

Do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim trafiły oryginalne rękopisy listów i pamiętników cygańskiej poetki Bronisławy Wajs znanej jako Papusza.

Zbiory Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim wzbogaciły się dziś o pamiątki po Bronisławie Wajs. Rękopisy cygańskiej poetki stanowią skarbnicę wiedzy dla tych, którzy na co dzień zajmują się badaniem kultury cygańskiej.

- To wydarzenie historyczne, o dużym znaczeniu dla kultury polskiej - mówił dyrektor biblioteki Sławomir Szenwald podkreślając, że spuścizna po Papuszy trafia w ręce publiczne  i będzie udostępniana naukowcom i badaczom. Dokumenty zostaną zdigitalizowane co pozwoli na zbadanie twórczości i języka poetki poprzez wgląd w oryginały, a nie bazowanie wyłącznie na tłumaczeniach.Podpisanie porozumienia


Dyrektor Generalny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Roman Sondej przedstawił historię oryginałów: - Dziś udało się sfinalizować przekazanie dokumentów, które w 1996 roku zostały objęte porozumieniem wojewody lubuskiego (wtedy wojewody gorzowskiego) i Stowarzyszenia Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej w Gorzowie Wielkopolskim. Przez długi czas dokumenty były w rękach stowarzyszenia i po wielu próbach oraz negocjacjach na temat przejęcia tych dokumentów udało się sfinalizować porozumienie. Dzisiaj te pamiątki przekażemy na ręce dyrektora biblioteki.

Dokumenty pochodzą z pierwszego okresu, w którym odkrywana była twórczość Papuszy. To korespondencja z Jerzym Ficowskim, pocztówki oraz pamiętnik. Po lewej zdjęcie Papuszy, po prawej strona z jej zapiskami- W zbiorze znajduje się pamiętnik Papuszy. To jest blisko 200 stron zapisanych w brulionie oraz zbiór około 130 różnych listów, pism, kopert, widokówek z lat 40 i 50.  Głównie są to listy kierowane do pana Jerzego Ficowskiego. Dokumenty są w dobrym stanie, mimo upływu wielu lat są czytelne – wyjaśniał dyrektor wydziału spraw obywatelskich i cudzoziemców Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Paweł Klimczak.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u