S. prof. Zofia Zdybicka odznaczona za zasługi dla rozwoju filozofii

Autor: Lubelski UW 2020-12-20 09:21:59

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, siostra profesor Zofia Zdybicka została odznaczona Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. W imieniu Prezydenta RP order wręczył wojewoda lubelski Lech Sprawka. Towarzyszył mu rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski. Order został przyznany za wybitne zasługi dla rozwoju filozofii oraz kultury chrześcijańskiej. To jedno z najwyższych wyróżnień zasług cywilnych dla chwały i rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej.

Mam wielki zaszczyt i honor, że mogę w imieniu wszystkich mieszkańców województwa lubelskiego, złożyć gratulacje i wyrazić wdzięczność za cały dorobek Siostry. Dziękujemy za wkład w wielu sferach życia, również codziennego, za dorobek naukowy, dydaktyczny, wielki wkład w życie kulturalne miasta, województwa, Polski, i w wymiarze ponadkrajowym. Dziękujemy zaangażowanie w proces kształtowania osobowości studentów, doktorantów, magistrantów, w to, co pozostaje w życiorysach tych ludzi. Nie ma nic piękniejszego, niż obserwowanie swoich podopiecznych, ich karier, osiągnięć. Dziękuję za popularyzowanie myśli filozoficznej św. Jana Pawła II. Nie sposób wymienić wszystkich zasług i tego, za co mieszkańcy województwa lubelskiego chcieliby Siostrze podziękować. Życzę satysfakcji duchowej z wszystkich osiągnięć – mówił wojewoda Sprawka podczas ceremonii.
 
S. prof. dr hab. Zofia Róża Zdybicka należy do Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego. Urodziła się 1928 roku w Kraśniku. Jest jednym z najbardziej utytułowanych lubelskich naukowców, współtwórcą Lubelskiej Szkoły Filozoficznej, filozofem, twórcą koncepcji filozofii religii, w której ukazuje i dowodzi, że człowiek jest z natury istotą religijną. Siostra Zdybicka jest osobą wielce zasłużoną dla polskiej kultury humanistycznej i chrześcijańskiej, dla Kościoła i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
 
W dorobku s. prof. Zdybickiej jest ponad 20 monografii, około 400 artykułów opublikowanych także w językach obcych. Uczestniczyła w pracach Prymasowskiej Rady Społecznej oraz w Komisjach Episkopatu Polski ds. Kultury, ds. Nauki Katolickiej, Dialogu z Niewierzącymi, a także w Papieskiej Komisji „Iustitia et Pax”. Była konsultorem Rady Naukowej Episkopatu Polski, kierownikiem Sekcji Filozofii Teoretycznej na Wydziale Filozofii KUL oraz prodziekanem i dziekanem Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej. Była przewodniczącą Senackiej Komisji ds. Kontaktów z Instytucjami Naukowymi za Granicą, członkiem Komisji Wydawniczej, Komisji ds. Wydawniczych oraz Komisji Młodzieżowej i Lokalowej, członkiem Zarządu Towarzystwa Naukowego KUL, Rady Naukowej Instytutu Jana Pawła II KUL. Przynależała do Komitetu Nauk Filozoficznych PAN, pełniła funkcję redaktora działu „Filozofia religii” w Encyklopedii katolickiej, była członkiem Komitetu Naukowego Powszechnej Encyklopedii Filozofii i członkiem Rady Naukowej serii wydawniczej „Biblioteka Filozofii Realistycznej”.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u