Po pierwszym dniu kontroli w WUM – były nieprawidłowości

Autor: Mazowiecki UW 2021-01-11 17:44:23

Doszło do celowego złamania zasad Narodowego Programu Szczepień – poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski po pierwszym dniu kontroli w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, w którym zaszczepiono osoby poza kolejnością. Minister zapowiada konsekwencje i apeluje o odpowiedzialność zarówno do władz placówki, jak i osób, które przyjęły szczepionkę mimo braku uprawnień.

Nieprawidłowości ujawnione po pierwszym dniu kontroli w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego już teraz są podstawą do wymierzenia kary. Kontrolę w WUM zarządzono po tym, jak m.in. w mediach społecznościowych pojawiły się informacje o zaszczepieniu przeciwko COVID-19 w tej placówce osób spoza grupy 0. Zgodnie z Narodowym Programem Szczepień (NPS) jako pierwsi szczepieni są pracownicy ochrony zdrowia

Złamane zasady

Osoby, które przyjęły szczepionkę przeciwko COVID-19 mimo braku uprawnień, zostały zarejestrowane jako personel medyczny lub niemedyczny pracujący w szpitalu – to jedna z nieprawidłowości ujawnionych w ramach prowadzonej kontroli w WUM. Niejedyna.

– Doszło do celowego złamania zasad Narodowego Programu Zdrowia – stwierdził minister zdrowia Adam Niedzielski. Zgłoszenia były niewłaściwe, a sam proces organizacji tych szczepień zaplanowano z wyprzedzeniem. – Plik z nazwiskami tych osób został przesłany 28 grudnia, a dopiero 29 grudnia  pojawiły się informacje z NFZ, zgodnie z którymi w przypadku, kiedy była potencjalna sytuacja, że szczepionka się zmarnuje, można było doprosić pacjenta szpitala i ewentualnie rodzinę personelu medycznego lub niemedycznego zatrudnionego w szpitalu – poinformował Adam Niedzielski.

Proces szczepień przeciwko COVID-19 jest dokładnie określony w NPS. Obecnie ze szczepionek mogą korzystać tylko osoby zakwalifikowane do etapu 0, czyli m.in. personel medyczny i niemedyczny z placówek ochrony zdrowia. Pod koniec grudnia Narodowy Fundusz Zdrowia, z uwagi na okres świąteczno-noworoczny, pozwolił, by do szczepień w ramach wyjątku dopuszczono pacjentów lub członków rodzin osób z grupy 0. W Centrum Klinicznym WUM tymczasem szczepionkę podano m.in. aktorom, osobom znanym z mediów, które nie kwalifikowały się do szczepień w pierwszej kolejności.

Wymiar nie tylko etyczny

Nieprawidłowości stwierdzone w pierwszym dniu kontroli są podstawą do nałożenia kary na podmiot odpowiedzialny w wysokości powyżej 250 tysięcy złotych. Ostateczna wysokość tej kwoty może ulec zwiększeniu, gdyż jest to 50% środków przekazywanych do danej jednostki. Adam Niedzielski zwrócił także uwagę na wymiar etyczny zdarzenia. Doszło do promowania postawy nieuzasadnionego preferowania osób spoza grup wskazanych w NPS, który był wcześniej szeroko konsultowany, także ze środowiskiem eksperckim.

– Jestem tym bardziej zbulwersowany zachowaniem nie tylko organizatora tych szczepień, ale także osób, które w publicznych deklaracjach mówiły, że są zaskoczone, że były poza kolejnością. To postawa wyparcia – powiedział minister zdrowia. – Nie ma narzędzi formalnych, które mogą w tym przypadku wyegzekwować odpowiedzialność, ale jest inna odpowiedzialność – odwaga cywilna, honor. Odwaga przyznania się do winy jest również honorowym wyjściem z tej sytuacji. Apeluję do wszystkich, zarówno do władz WUM, oraz do osób zaszczepionych, żeby przyznały się w tej sytuacji do swojej odpowiedzialności. I tam, gdzie nie ma narzędzi formalnych, ta odpowiedzialność zakończyła się skruchą, a przynajmniej pokorą – dodał Adam Niedzielski.

Kontrola trwa

Kontrola w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ma być prowadzona najpóźniej do końca tego tygodnia. Inspektorzy z Narodowego Funduszu Zdrowia sprawdzą m.in. czy personel uprawniony do szczepień otrzymał propozycję przyjęcia szczepionki, w dniu w którym przekazano ją osobom spoza grupy. Jeśli w toku działań ujawnione zostaną dodatkowe okoliczności, kontrola zostanie poszerzona, ale w nowej formule. Tak, by nie opóźniać finalizacji kontroli odnoszącej się do głównych wątków sprawy.

 

© 2018 Super-Polska.pl stat4u