Polsko-portugalskie konsultacje dotyczące polityki migracyjno-azylowej UE

Autor: MSWiA 2021-01-12 20:51:39

W poniedziałek (11 stycznia br.) Bartosz Grodecki, podsekretarz stanu w MSWiA przeprowadził rozmowę z Eduardo Cabritą, ministrem spraw wewnętrznych Portugalii. Były to pierwsze konsultacje w ramach zainaugurowanego 1 stycznia br. półrocznego przewodnictwa Portugalii w Radzie Unii Europejskiej. Podczas rozmowy omówione zostały najważniejsze plany prezydencji w obszarze spraw wewnętrznych, w szczególności w odniesieniu do przyszłej polityki migracyjno-azylowej Unii Europejskiej.

zez prezydencję Portugalii skoncentrowanie się na zewnętrznym wymiarze migracji i współpracy z państwami trzecimi. Takie podejście powinno zapewnić ograniczenie nielegalnego napływu migrantów i zwiększenie skuteczności powrotów. Należy je dalej wzmacniać i rozwijać w oparciu o wyrażone dotychczas szerokie poparcie państw członkowskich. 

W odniesieniu do pozostałych priorytetowych dla prezydencji Portugalii obszarów współpracy, Polska zadeklarowała aktywny udział w dyskusji, zarówno w kontekście mechanizmów z zakresu ochrony ludności, współpracy policyjnej, czy zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strefy Schengen.

Przewodnictwo Portugalii w Radzie UE zamierza kontynuować prace nad Nowym Paktem w sprawie Migracji i Azylu, które doprowadzić mają do stworzenia sprawiedliwego, skutecznego i odpornego na kryzysy systemu azylowego. Prezydencja postuluje wdrożenie mechanizmów, mających wzmocnić działanie i skuteczność polityki powrotowej, jak również dalsze wzmacnianie współpracy z państwami trzecimi pochodzenia i tranzytu migrantów. W celu ograniczania nielegalnej migracji i efektywnego zwalczania przemytu migrantów, prezydencja podkreśla także znaczenie efektywnej ochrony granic zewnętrznych.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u