Spadek liczby wniosków uchodźczych w 2020 r.

Autor: Urząd do Spraw Cudzoziemców 2021-01-15 19:36:32

Sytuacja wewnętrzna na Białorusi spowodowała wzrost wniosków o przyznanie statusu uchodźcy w Polsce złożonych przez Białorusinów. Łączna liczba cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową zmalała jednak o prawie 32 proc. w porównaniu do 2019 r. Spadek jest związany głównie z pandemią wirusa SARS-CoV-2 i wprowadzonymi w wielu państwach ograniczeniami w podróżowaniu.

Z danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców wynika, że w ubiegłym roku wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce złożyło 2,8 tys. osób, w tym 1,5 tys. po raz pierwszy. Pierwszą piątkę najliczniej reprezentowanych krajów pochodzenia obcokrajowców stanowiły: Rosja – 1283 osób, Białoruś – 407 os., Ukraina – 317 os., Afganistan – 120 os. oraz Tadżykistan - 87 os.

 

Najbardziej dynamicznie zmieniła się sytuacja dotycząca obywateli Białorusi. W sierpniu liczba składanych przez nich wniosków zaczęła rosnąć i od września wynosiła około 80 miesięcznie.

 

Cudzoziemcowi udziela się ochrony międzynarodowej (w formie statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej), jeśli w jego kraju pochodzenia grozi mu prześladowanie lub rzeczywiste ryzyko utraty życia czy zdrowia. Każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie przez Urząd do Spraw Cudzoziemców, który szczegółowo analizuje poszczególne sprawy w celu sprawdzenia czy danej osobie należy udzielić ochrony.

 

W 2020 r. warunki przyznania ochrony międzynarodowej spełniało prawie 400 cudzoziemców. Byli to głównie obywatele Turcji – 85 osób, Białorusi – 81 os., Rosji - 76 os., Ukrainy – 28 os. oraz Tadżykistanu – 27 os.

 

Decyzje negatywne otrzymało prawie 2,1 tys. osób. Byli to głównie obywatele Rosji – 1,3 tys. osób, Ukrainy – 314 os. i Tadżykistanu – 63 os. Nieco ponad 1 tys. postępowań zakończyło się natomiast umorzeniem. Dotyczyło to w zdecydowanej większości obywateli Rosji – ponad 700 osób. Sprawy są umarzane w sytuacji gdy cudzoziemiec opuścił Polskę nie czekając na wydanie decyzji.

 

Podczas trwania procedury uchodźczej cudzoziemcy mogą korzystać z pomocy socjalnej (m.in. zakwaterowanie, wyżywienie, opieka medyczna) zapewnianej przez Urząd do Spraw Cudzoziemców oraz zajęć edukacyjnych (m.in. nauka języka polskiego, kursy informacyjne). Mają oni do wyboru pobyt w ośrodku lub samodzielne utrzymanie się poza ośrodkami przy pomocy finansowej otrzymywanej od urzędu. W 2020 r. z pomocy socjalnej i opieki medycznej skorzystało prawie 5,2 tys. osób.

 

Więcej aktualnych informacji na temat trendów migracyjnych i pracy urzędu można znaleźć na stronie udsc.gov.pl oraz kanałach w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter).

© 2018 Super-Polska.pl stat4u