Powstanie Projekt Centrum Edukacji Ekologicznej OZE SGGW

Autor: Mazowiecki UW 2021-02-08 18:50:54

Uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie inicjatywy SGGW odbyło się 5 lutego 2021 r. w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej OZE pochłonie prawie 2,5 mln zł, przy czym ponad 2,1 mln zł będzie pochodzić z programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Edukacja ekologiczna”. 

Baza edukacyjna powstanie w dwa lata, bo zakończenie realizacji przedsięwzięcia zaplanowano z końcem 2022 r. W uroczystości wzięli udział m.in.: Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka, Pełnomocnik Rządu ds. OZE, Wiceminister Ireneusz Zyska, Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł, Prezes NFOŚiGW Maciej Chorowski oraz Rektor SGGW prof. Michał Zasada.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u