Sytuacja na Wiśle – wznowienie akcji lodołamania

Autor: Mazowiecki UW 2021-02-18 10:20:32

Dzięki korzystnym warunkom meteorologicznym w środę 17 lutego Wody Polskie wznowiły akcję lodołamania na Środkowej Wiśle. W rejonie Płocka utrzymują się stany alarmowe, obserwowana jest stabilizacja sytuacji i spadki stanu wody (do 5 cm w ciągu ostatniej doby). Sytuacja hydrologiczna ustabilizowała się również w rejonie Kępy Polskiej i Wyszogrodu. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana.

Jak poinformowało Miasto Płock część mieszkańców ewakuowanych z ul. Gmury  wróciła do swoich domów. W Bursie Płockiej do 16 lutego pozostawało 5 osób.

We wtorek 16 lutego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się posiedzenie sztabu kryzysowego w sprawie sytuacji powodziowej w Polsce. W wideokonferencji  uczestniczyli m.in. Premier RP Mateusz Morawiecki, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński, Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Paweł Szefernaker oraz Wojewodowie i przedstawiciele służb. W spotkaniu wziął udział Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł i Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Jarosław Nowosielski. 

W trakcie posiedzenia omówiono aktualną sytuację panującą na rzekach oraz przedstawiono działania podejmowane przez służby w związku z wezbraniem na Wiśle. 

Obecnie trwają prace związane z zabezpieczaniem wałów przeciwpowodziowych na Wiśle, w rejonie Kępy Polskiej. Na wodowskazie Kępa Polska utrzymuje się stan ostrzegawczy, sytuacja jest ustabilizowana. 

Zgodnie z prognozami IMGW spodziewane jest ocieplenie. Centra Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej Wód Polskich pełnią stałe dyżury. Sytuacja na rzekach i zbiornikach jest stale monitorowana.

W sobotę 13 lutego Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie podjęło decyzję o rozpoczęciu akcji lodołamania na Wiśle. Z Włocławka w kierunku Płocka wypłynęło 6 lodołamaczy. Do tej pory przeprowadzenie działań uniemożliwiała zbyt niska temperatura. Jak informowały Wody Polskie, przy utrzymujących się wzrostach temperatur, akcja kruszenia i spławiania lodu na zbiorniku od Stopnia Wodnego Włocławek w górę Wisły może potrwać dwa-trzy tygodnie. Jeśli pojawi się mróz, akcja czasowo zostanie przerwana i wznowiona, gdy tylko pojawią się sprzyjające warunki.

W Kępie Polskiej w piątek 12 lutego rozpoczęto wzmacniane wałów przeciwpowodziowych. Straż pożarna uszczelniła wały m.in. za pomocą geowłókniny i worków z piaskiem. Prace objęły 100 m obwałowań i były prowadzone pod kierunkiem specjalistów z Wód Polskich.

Na prośbę Starosty Płockiego Wojewoda Mazowiecki przekazał 120 tys. worków przeciwpowodziowych, 100 szt. łopat, 1000 mb folii zabezpieczającej do ochrony terenów zagrożonych podtopieniami w okolicach Płocka. Asortyment do samorządów dostarczy 6. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej. Służby przez całą dobę zaangażowane są w pomoc mieszkańcom i zabezpieczanie nieruchomości.

Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł zwrócił się do władz samorządowych z prośbą o rozpoznanie potrzeb w zakresie pomocy dla osób, które ucierpiały w wyniku podtopień. Wojewoda zadeklarował także pełną gotowość współpracy i wsparcia finansowego w niesieniu skutecznej i niezbędnej pomocy. Wszystkie służby wojewódzkie są w gotowości.  Codziennie odbywają się wspólne sztaby kryzysowe z przedstawicielami władz samorządowych, służb, inspekcji i straży podległych Wojewodzie, ekspertami z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, aby na bieżąco monitorować sytuację w związku ze zjawiskami lodowymi na Wiśle.

W związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Starostwo Powiatowe w Płocku Koordynator Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zwrócił się do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Warszawie (10 lutego) z prośbą o skierowanie do pomocy w gminie Słupno 30 osadzonych. Osoby te będą stanowić wsparcie w działaniach przeciwpowodziowych dla służb gminnych, jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, Państwowej Straży Pożarnej i Wojsk Obrony Terytorialnej.

We wtorek 9 lutego Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł po ocenie sytuacji w powiecie płockim i mieście Płock poprosił Ministra Obrony Narodowej o skierowanie do pomocy 100 żołnierzy z 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Ponadto do dyspozycji Miasta Płock Wojewoda wydał 40 tys. worków przeciwpowodziowych i folię budowlaną. Tego dnia podczas briefingu prasowego, który odbył się w Starostwie Powiatowym w Płocku po posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Wojewoda Mazowiecki podkreślał, że udzieli wszelkich możliwych form pomocy i wsparcia samorządom i mieszkańcom.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u