">

" />

Na Górze św. Anny odbyła sie uroczystość obchodów Narodowego Dnia Powstań Śląskich

Autor: Opolski UW 2023-06-29 08:36:46

Jesteśmy wolni! Oto kajdany, które nas krępowały, już opadły. Za to niech będzie Bogu cześć i chwała! ” - tymi słowami, 20 czerwca 1922 roku, kś. Jan Kapica witał wkraczające na Góry Śląsk wojsko polskie, symbolicznie potwierdzając powrót tych ziem do Macierzy" - fragment listu Premiera RP do uczestników uroczystości.

"Ale nie byłoby tego szczęśliwego finału, który dziś z dumą wspominamy, gdyby nie było wcześniej powstań śląskich, w sierpniu 1919 roku i rok później, w sierpniu roku 1920. Nie byłoby go tym bardziej, gdyby Ślązacy zrezygnowali ze swoich marzeń po niekorzystnym dla Polski wyniku plebiscytu i nie chwycili za broń po raz trzeci, w maju 1921 roku ” – odczytał z listu Mateusza Morawieckiego Premiera RP, Wojewoda Opolski Sławomir Kłosowski.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u