ZUT wie jak ograniczać smog

Autor: mat prasowe ZUT 2024-01-13 08:10:15

Pelet o właściwościach wcześniej niespotykanych wytwarzają naukowcy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Energia z biomasy – czyli ekologiczna, bezpieczna dla środowiska, jak przystało na Uczelnię dla Zielonego Przemysłu powstaje na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Katedrze Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii kierowanej przez prof. Adama Koniuszego. W ciągu 5 lat powstało tu kilka nowych laboratoriów wyposażonych w nowoczesną, często unikatową w skali kraju aparaturę.


 

Najnowszy nabytek naszych badaczy to peleciarka do biomasy.

Przypominająca miniaturę lokomotywy aparatura wytwarza pelet z trocin, który następnie podawany jest do kotła, gdzie się spala i w ten sposób powstaje ciepło. To właśnie zamieszczone na fotografii, które Państwu przesyłam, urządzenie do peletowania biomasy jest elementem linii technologicznej naukowców ZUT.


 

Maszyna umożliwia mechaniczne przetworzenie biomasy w biopaliwo stałe z materiałów o różnej twardości, w tym m.in. z odpadów roślinnych (siano, słoma, łuski słonecznika), roślin energetycznych (wierzba, konopie włókniste, rożnik), odpadów pochodzących z sektora drzewnego (trociny) czy komunalnych (gałęzie, krzewy). Właśnie w ten sposób powstaje pelet o zupełnie nowych, niespotykanych wcześniej właściwościach.


 

Nasi badacze, oprócz pomiarów wydajności energetycznej urządzeń, zasilanych wykonanymi przez nich paliwami z biomasy, oceniają również ich wpływ na środowisko badając spaliny. To bardzo ważne z punktu widzenia ochrony środowiska i ograniczenia potencjalnych źródeł smogu.


 

Urządzenia, zakupione m.in. przy udziale PGE, naukowcy ZUT zmodernizowali według własnych pomysłów. Wyniki badań potwierdzają, że zaproponowane technologie konwersji biomasy spełniają oczekiwania zarówno energetyczne, jak i środowiskowe.

W prace, oprócz prof. Adama Koniuszego i pani prof. Małgorzaty Hawrot-Paw zaangażowani są również: dr inż. Andrzej Gawlik, dr hab. inż. Andrzej Karbowy oraz mgr inż. Patryk Ratomski.


 

Fot. Aurelia Kołodziej/ZUT

© 2018 Super-Polska.pl stat4u