WYROK 13 LAT POZBAWIENIA WOLNOŚCI DLA SPRAWCY PRZESTĘPSTW O PODŁOŻU SEKSUALNYM !

Autor: MSWiA 2024-02-10 08:55:06

Na 13 lat pozbawienia wolności został skazany 28-letni mężczyzna przez Sąd Okręgowy w Tarnowie za popełnienie szeregu przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

Funkcjonariusze z Zarządu w Krakowie CBZC pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Tarnowie prowadzili śledztwo zainicjonowane zawiadomieniem małoletniej pokrzywdzonej dotyczącego szantażu w sieci Internet.

Przedmiotowa sprawa dotyczyła mężczyzny, który przy wykorzystaniu aplikacji mobilnych, aplikacji internetowych oraz mediów społecznościowych, wyszukiwał w sieci swoje ofiary, nawiązywał z nimi relację o charakterze i podtekście seksualnym. W podstępny sposób, wykorzystując młody wiek, naiwność oraz łatwowierność swoich ofiar, podczas konwersacji z nimi nakłaniał  je do udostępniania mu swoich intymnych zdjęć oraz krótkich nagrań video, po czym w ramach szantażu, grożąc udostępnieniem tych materiałów najbliższemu środowisku ze szkoły czy rodziny ofiar, zmuszał je do kreowania na jego żądanie o różnych porach dnia perwersyjnych materiałów które zawierały utrwalenie w nich innych czynności seksualnych, nierzadko połączonych z sadyzmem oraz używaniem przy tym wulgarnego oraz poniżającego godność człowieka słownictwa.

W wyniku sprawnego działania funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości z Zarządu w Krakowie oraz tarnowskiej Prokuratury Okręgowej, sprawca został namierzony, zatrzymany oraz decyzją sądu tymczasowo aresztowany. Okazał się nim być 28 letni mężczyzna. W toku postępowania przygotowawczego, zabezpieczono bogaty materiał dowodowy pochodzący z mediów społecznościowych podejrzanego oraz ofiar, a także bezpośrednio odzyskany z zabezpieczonych od podejrzanego urządzeń, będących nośnikami danych teleinformatycznych.

Sprawnie prowadzone w sprawie śledztwo, zabezpieczony materiał dowodowy oraz dane pozyskane w ramach pomocy międzynarodowej, pozwoliło na przedstawienie podejrzanemu mężczyźnie piętnastu zarzutów przestępstw popełnionych na szkodę 8 pokrzywdzonych małoletnich dziewcząt. Pośród zarzutów znalazły się m.in. kwalifikacje karne zmuszania osoby do określonego zachowania, utrwalania wizerunku nagiej osoby podczas czynności seksualnej przy użyciu groźby bezprawnej lub podstępu, doprowadzenia przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem do wykonania innej czynności seksualnej oraz utrwalania i posiadania treści pornograficznych z udziałem osób małoletnich.

Po skierowaniu przez Prokuraturę Okręgową w Tarnowie aktu oskarżenia do sądu, w dniu 2 lutego 2024 roku Sąd Okręgowy w Tarnowie wydał wyrok skazujący, wymierzając oskarżonemu 13 lat bezwzględnego pozbawienia wolności.

Jest to jedna z nielicznych, jak nie jedyna sprawa w kraju, w której sąd przyjął, że sprawca swoim działaniem zrealizował również znamiona zgwałcenia, pomimo, że działał poprzez sieć Internet i z żadną ze swoich ofiar nigdy nie spotkał się w realu.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u