Odznaczenia w Krzyżanowie

Autor: Łódzki UW 2024-02-21 08:41:12

Reprezentujący wojewodę łódzkiego Dorotę Ryl, II wicewojewoda łódzki Grzegorz Majewski wziął udział w uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych w gminie Krzyżanów (powiat kutnowski).

W trakcie wydarzenia, wicewojewoda, w imieniu prezydenta RP, odznaczył Krzyżami Zasługi najbardziej zasłużonych mieszkańców regionu.

Krzyż Zasługi jest przyznawany osobom, które w swojej pracy nie tylko wykonywały zadania, wykraczające poza zakres ich zwykłych obowiązków, ale także które swoją postawą przyniosły znaczną korzyść Państwu lub jego obywatelom.

Podczas spotkania, za ponadprzeciętne działania na rzecz rozwoju wsi, została również przyznana odznaka honorowa Zasłużony dla Rolnictwa, nadawana przez ministra właściwego do spraw rolnictwa.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u