Doniesienie do prokuratury w sprawie bilbordów

Autor: mat prasowe Lasów Państwowych 2024-03-30 07:46:58

Równolegle ze zmianą kierownictwa Lasów Państwowych w organizacji od pierwszych dni rozpoczął się jej audyt. Jego efektem jest skierowanie do prokuratury kolejnego już zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa tym razem przez siedem osób.

Audyt obejmuje wszystkie poziomy organizacyjne Lasów Państwowych. Koncentruje się na zagadnieniach prawnych i finansowych. Ma za zadanie zidentyfikować oraz doprowadzić do rozliczenia wszelkich nieprawidłowości, jakie występowały w funkcjonowaniu Lasów Państwowych w latach 2015-2023. Jednym z tematów, które wzięli pod lupę audytorzy jest program wykonania i ustawienia 2000 bilbordów na terenach leśnych.

Przypomnijmy: w drugiej połowie 2022 r. ówczesny dyrektor Lasów Państwowych zdecydował o uruchomieniu programu z budżetem 65 mln zł. Całość koordynował Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie (OKL), który zadanie wykonania i posadowienia 2000 konstrukcji zlecił spółce „Bieszczady” z Ustrzyk Dolnych. Ponieważ 100% udziałów w spółce posiadają Lasy Państwowe, nie było potrzeby organizacji przetargu na zasadach ogólnych i skorzystano z tzw. zamówienia „z wolnej ręki”, rezygnując z zasady konkurencyjności ofert.  Jednak „Bieszczady” – wbrew jednoznacznie brzmiącym przepisom – nie wykonały praktycznie żadnej części zleconego i zapłaconego przedmiotu umowy; nie tylko zleciły całość zadania dwóm innym podmiotom niezwiązanym z Lasami Państwowymi, płacąc im za ustawianie bilbordów, ale samo ustawianie stalowych konstrukcji zleciły czterem innym firmom. W efekcie za część prac zapłacono dwukrotnie. Jest to przedmiotem odrębnego zawiadomienia.

W lasach stanęło ok. 300 konstrukcji. Braki w dokumentacji i wady konstrukcyjne uniemożliwiają ich legalne i bezpieczne użytkowanie. Niewłaściwe składowanie wyprodukowanych elementów powoduje ich trwałe uszkodzenia.

W ubiegłym tygodniu Lasy Państwowe skierowały do Prokuratury Regionalnej w Warszawie  zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Nieprawidłowości wskazane w zawiadomieniu to – oprócz naruszenia prawa zamówień publicznych – znaczne zawyżenie kosztów zakupu bilbordów, nieuzasadnione finansowanie całego projektu ze środków Funduszu Leśnego, niegospodarność i potencjalne wykorzystanie bilbordów dla celów kampanii politycznej.

W gronie wymienionych w zawiadomieniu są osoby z kierownictwa Lasów Państwowych, Ośrodka Kultury Leśnej i wydziału Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych nadzorującego działalność OKL, a także członkowie zarządu i rady nadzorczej spółki „Bieszczady”.

– Chcę z całą stanowczością zaznaczyć, że to nie leśnicy są odpowiedzialni za kompromitujące przedsięwzięcie. Audyt pozwolił sformułować zawiadomienie do prokuratury wobec konkretnych osób, w tym członków partii Suwerenna Polska. Prokuratura i sądy ustalą zakres ich odpowiedzialności. Jedyna droga do uzdrowienia sytuacji w Lasach Państwowych wiedzie przez samooczyszczenie – mówi Witold Koss, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.

 

Wyniki wcześniejszych ustaleń w sprawie bilbordów zostały przekazane na konferencji prasowej (tutaj link).

© 2018 Super-Polska.pl stat4u