Komunikat Najwyższej Izby Kontroli

Autor: mat prasowe NIK 2024-04-16 09:15:04

NIK w związku z planowaną kontrolą doraźną w Komisji Nadzoru Finansowego rozpoczęła analizę zgromadzonych materiałów i informacji przekazanych do Izby.

Kontrola obejmować będzie w szczególności działania podjęte przez KNF, BFG oraz inne instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo rynku finansowego w odniesieniu m.in. do podmiotów takich jak: Ursus S.A., Polnord S.A., VeloBank S.A. oraz Polski Bank Apeksowy S.A. Izba uznaje taką kontrolę za zasadną i oczekiwaną społecznie.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u