Odwołane przetargi na sprzedaż miejskich nieruchomości

Autor: UM Gdynia 2024-05-11 09:18:04

Nie odbyły się zaplanowane na piątek, 10 maja przetargi dotyczące sprzedaży miejskich nieruchomości. Taką decyzję podjęła prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek, argumentując ją koniecznością ponownej analizy pod kątem możliwości wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości. 


 

Przetarg na powyższe gminne nieruchomości został odwołany. Powód? Ponowna sprawdzenie, czy zasadne jest ich sprzedanie i czy wycofane z procesu przetargu nieruchomości nie mogłyby zostać wykorzystane inaczej. 

 

– Mimo aktualnej zgody rady miasta na sprzedaż tych nieruchomości, chcę jeszcze raz kompleksowo omówić przyczyny i racjonalność każdej z tych transakcji – mówi prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek. – Chciałabym, by radni nowej kadencji również zapoznali się z tym i podjęli decyzję, mając na względzie skutki, także finansowe ich sprzedaży – zaznacza. Nieruchomości, które w piątek 10 maja miały stać się przedmiotem przetargu, to: 

 

  • Skrzypowa 30a, działka nr 1204/1, obręb Dąbrowa, o powierzchni 1938 m2, przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną wolnostojącą lub bliźniaczą, cena wywoławcza nieruchomości: 930 000 zł; 
  • Olgierda 65, działki nr 2046 i 2047/2, obręb Mały Kack, o powierzchni 714m2, objęte decyzją o warunkach zabudowy na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z infrastrukturą techniczną, cena wywoławcza nieruchomości: 750 000 zł + 23% VAT; 
  • Powstania Styczniowego, działki nr 1443/5 i 1470/2, obręb Redłowo, o powierzchni 735m2, przeznaczone pod zabudowę wielorodzinną z dopuszczeniem obiektów usługowych lub mieszkaniowo-usługowych, cena wywoławcza nieruchomości: 950 000 zł + 23% VAT; 
  • Powstania Wielkopolskiego, działka nr 1221/9, obręb Redłowo,  o powierzchni 542m2, przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną wolnostojącą lub bliźniaczą, cena wywoławcza nieruchomości: 840 000 zł + 23% VAT; 
  • Kolonia 45C, działka nr 900/1, obręb Dąbrowa, o powierzchni 846m2, przeznaczona zabudowę jednorodzinną wolnostojącą oraz usługową, cena wywoławcza nieruchomości: 450 000 zł + 23% VAT; 
  • Hutnicza, działka nr 207, obręb Cisowa, o powierzchni 11639m2, nieobjęta zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ani decyzją o warunkach zabudowy, cena wywoławcza nieruchomości: 2 840 000 zł 23% VAT; 


Co z kolejnymi przetargami na sprzedaż gminnych nieruchomości? Niewykluczone, że również zostaną odwołane celem ponownej analizy przez prezydent Gdyni i radę miasta.
 

 

  • ikonaOpublikowano: 10.05.2024 12:36
  • ikona

Autor: Zygmunt Gołąb (z.golab@gdynia.pl)

© 2018 Super-Polska.pl stat4u