Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Autor: MSWiA 2024-05-22 08:43:17

We wtorek (21 maja br.) w siedzibie MSWiA, odbyło się posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Obrady komisji otworzył minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak. Szef MSWiA podkreślił, że rząd widzi w samorządowcach ważną część państwa. Minister przypomniał także o kluczowej roli samorządów w budowaniu bezpieczeństwa obywateli, które jest priorytetem rządu.

Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego po raz pierwszy po objęcia urzędu otworzył minister Tomasz Siemoniak. Obradom komisji współprzewodniczyli Tomasz Szymański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji oraz prezydent Lublina Krzysztof Żuk, przedstawiciel strony samorządowej.

Chciałbym zadeklarować gotowość do współpracy. Współpraca, partnerstwo z samorządem jest dla mnie bardzo ważne. Samorząd to część państwa. Polski samorząd znajduje się w trudnym momencie, dlatego przed nami stoi zadanie przywrócenia samorządowi roli, pozycji, kompetencji

– podkreślił minister Tomasz Siemoniak.

Samorządy są jednym z filarów bezpieczeństwa naszego kraju. Szef resortu spraw wewnętrznych i administracji zaznaczył, że prace nad ustawą o ochronie ludności i obronie cywilnej uwzględniają rolę samorządów i dialog w tej kwestii powinien być oparty na partnerstwie.

Będziemy chcieli w partnerstwie z samorządami budować nowoczesne rozwiązania, takie w których bardzo dobrze są rozłożone odpowiedzialności i kompetencje między instytucje rządowe i samorządowe

- zaznaczył minister Tomasz Siemoniak.

Dzisiejsze posiedzenie komisji obejmowało ponad 25 punktów. Strona samorządowa wydała opinie w zakresie projektów rozporządzeń, złożyła wnioski i wysłuchała informacji. Głównymi tematami obrad były kwestie rozwiązań prawnych proponowanych przez Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Edukacji Narodowej, a także sprawy pozostające w kompetencji Ministerstwa Infrastruktury i Ministerstwa Finansów. 

© 2018 Super-Polska.pl stat4u