Centralne obchody Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa

Autor: MSWiA 2024-05-30 08:42:55

29 maja obchodzimy Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa. W centralnych uroczystościach, które odbyły się na Placu Zamkowym w Lublinie, wzięli udział wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz sekretarz stanu w MSWiA Czesław Mroczek.

Chcę wyrazić wielki szacunek i uznanie dla służby wszystkich żołnierzy, policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa

– powiedział wiceminister Czesław Mroczek.

Podkreślił jednocześnie, że kwestia bezpieczeństwa jest jednym z priorytetów rządu.

Swoje zadania w zakresie bezpieczeństwa państwa mają nie tylko żołnierze i funkcjonariusze – mamy je wszyscy my, a w szczególności ci, którzy decydują o dobrym wyposażeniu, o dobrej przestrzeni prawnej dla działania Wojska Polskiego i wszystkich służb państwa, które dbają o bezpieczeństwo. Zapewniam, że ten obowiązek też wykonamy w sposób właściwy

– mówił.

Będzie właściwe wyposażenie, środki i uzbrojenie, po to, by żołnierze i funkcjonariusze mogli skutecznie stać na straży granic i niepodległości naszej ojczyzny

– dodał.

Wiceminister Czesław Mroczek powiedział, że Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa to szczególne święto formacji mundurowych. W swoim przemówieniu zwrócił się bezpośrednio do funkcjonariuszy służb podległych MSWiA oraz do żołnierzy. Dodał przy tym, że Polska pamięta także o tych, którzy z misji zagranicznych już nie powrócili.

Dziękuję za tę sumienną, dobrą służbę dla Rzeczypospolitej. Dzisiaj nasze myśli kierujemy również do tych, którzy z misji nie powrócili

– zaznaczył.

Wicepremier, szef MON podziękował żołnierzom i funkcjonariuszom za ich służbę.

Dziękuję wszystkim tym, którzy budują siłę i potęgę państwa polskiego. Za odpowiedzialność i przygotowanie. Będziemy wprowadzać Kartę Rodziny Wojskowej, która też będzie służyć weteranom

– podkreślił. 

W trakcie obchodów odbyła się inauguracja 5. Rajdu Motocyklowego Weteranów. Celem wydarzenia było uczczenie pamięci polskich żołnierzy i funkcjonariuszy poległych podczas służby poza granicami państwa. 

Ponadto, na Błoniach Lubelskich przy Placu Zamkowym można było zwiedzić wystawę sprzętu, będącego na wyposażeniu polskiej armii.

Odznaczenia dla weteranów służb podległych MSWiA

Wiceminister Czesław Mroczek wręczył weteranom służb podległych MSWiA odznaki honorowe „Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej”. Podczas dzisiejszej uroczystości odznaki odebrali funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, Policji i Państwowej Straży Pożarnej. 

Z kolei wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz wręczył odznaki wojskowe „Za Rany i Kontuzje” oraz medale resortowe.

Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa

Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa został ustanowiony w 2011 r. Obchodzony jest co roku 29 maja. Pierwsze uroczystości odbyły się w 2012 r. Weteranem działań poza granicami państwa może być osoba, która brała udział w działaniach poza granicami państwa w ramach: misji pokojowej lub stabilizacyjnej, kontyngentu policyjnego, kontyngentu SG, zadań ochronnych SOP lub grupy ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u