Polsko-litewskie rozmowy o współpracy transgranicznej

Autor: MSWiA 2024-06-05 10:14:35

W dniach 3 i 4 czerwca br. wiceminister Maciej Duszczyk współprzewodniczył XXII posiedzeniu Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej. Spotkanie odbyło się w Mariampolu na Litwie. Ze strony litewskiej obrady współprowadził wiceminister spraw wewnętrznych Litwy Arnoldas Abramavičius.

Podczas rozmów obie strony podkreśliły, że pomimo globalnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem międzynarodowym, polsko-litewska współpraca transgraniczna rozwija się dynamicznie. Przedstawiciele Polski i Litwy zwrócili uwagę na częste bilateralne spotkania na najwyższym szczeblu politycznym.

W trakcie posiedzenia komisji została omówiona m.in.: współpraca służb granicznych, które wspólnie mierzą się z instrumentalizacją migracji przez reżim białoruski. Dyskutowano także o współdziałaniu służb pożarniczo-ratowniczych w ramach grupy roboczej ds. ratownictwa i ochrony ludności w warunkach sytuacji nadzwyczajnych.

Rozmowy dotyczyły także rozwoju projektów realizowanych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Litwa. Dyskusja skupiła się wokół współpracy w dziedzinie transportu. Przedstawiono informację na temat projektów „Rail Baltica” i „Via Baltica” oraz możliwości rozwijania pasażerskiego połączenia kolejowego na trasie Kraków – Warszawa – (Kowno) – Wilno – Kraków.

Polsko-Litewska Komisja Międzyrządowa ds. Współpracy Transgranicznej

Polsko-Litewska Komisja Międzyrządowa ds. Współpracy Transgranicznej powstała na mocy Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o Współpracy Transgranicznej. Została ona podpisana 16 września 1995 r. w Wilnie. Posiedzenia komisji odbywają się naprzemiennie w Polsce i Litwie.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u