Komisja ds. zbadania wpływów rosyjskich i białoruskich w latach 2004–2024

Autor: MSWiA 2024-06-07 08:31:04

Dziś (5 czerwca br.) pracę rozpocznie komisja ds. zbadania wpływów rosyjskich i białoruskich w latach 2004–2024. O jej działalności i składzie mówili, podczas konferencji prasowej w KPRM, premier Donald Tusk, szef MSWiA i koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, minister sprawiedliwości Adam Bodnar oraz szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego gen. bryg. Jarosław Stróżyk.

Podczas środowej konferencji premier Donald Tusk poinformował, że jeszcze dziś komisja rozpocznie prace. Jak podkreślił, najważniejszą sprawą jest uzyskanie użytecznej wiedzy, aby przeciwdziałać wpływom rosyjskim i białoruskim na nasze bezpieczeństwo wewnętrzne. Zapowiedział, że za dwa miesiące możemy spodziewać się pierwszego raportu.

Bardzo nam zależy na tym, aby ta komisja była wolna od jakichkolwiek intencji politycznych i partyjnych oraz aby przyniosła organom państwa, ale także opinii publicznej, rzetelną wiedzę o tym, jak wyglądają realne zagrożenia ze strony Rosji i Białorusi

– podkreślił szef rządu.

Premier wskazał także główny cel działania komisji.

Skuteczne przeciwdziałanie wpływom państw wrogich, bo do takich bez wątpienia należy Rosja i Białoruś, będzie jednym z głównych zadań wszystkich rządów świata zachodniego oraz jednym z głównych elementów współpracy: polityków, firm i ośrodków badawczych

– zaznaczył. 

Pełna współpraca MSWiA z komisją 

Szef MSWiA, koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak podkreślał rolę  komisji oraz efekty jej prac dla bezpieczeństwa naszego państwa.

Mierzymy się w tej chwili nie tylko z wpływami, ale z aktywnymi działaniami na zlecenie służb rosyjskich i białoruskich. To próby i akty sabotażu, sytuacja na granicy, co do której nie mamy wątpliwości, że jest działaniem na zlecenie służb rosyjskich i białoruskich, więc wyjaśnienie wszystkich spraw z ostatniego dwudziestolecia, gdzie widać ślady działania rosyjskiego lub białoruskiego, ma bardzo istotne znaczenie

– zaznaczył. 

Szef MSWiA zadeklarował wsparcie w działaniach komisji, zarówno ze strony resortu spraw wewnętrznych i administracji, jak i służb specjalnych.

Udzielimy wszelkiej pomocy, żeby te zadania, które premier postawił, wykonać i przedstawić obywatelom rzetelne

– powiedział.

Jak dodał będą to uczciwe raporty, tak aby można było wyciągnąć wnioski, jak pewne procesy przebiegały w ostatnim dwudziestoleciu.

Działalność i skład komisji 

Przewodniczący komisji szef SKW gen. bryg. Jarosław Stróżyk poinformował, że komisja będzie działała w zespołach zajmujących się badaniem wpływów rosyjskich i białoruskich m.in. w obszarze gospodarki, bezpieczeństwa państwa i mediów. Przedstawił także jej skład, który reprezentuje różne środowiska, aby zapewnić pełne spojrzenie na wpływy rosyjskie i białoruskie.

W komisji zasiądą osoby delegowane przez:

•    premiera: Irena Lipowicz - profesor nauk społecznych, była ambasador RP w Austrii i były Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Dominika Kasprowicz - profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor habilitowany w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ;

•    ministra spraw wewnętrznych i administracji: Paweł Białek - pułkownik, były zastępca szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w latach 2007-2012;

•    ministra koordynatora służb specjalnych: Agnieszka Demczuk - doktor habilitowany, profesor uczelni UMCS w Lublinie, zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji oraz Paweł Ceranka - doktor nauk społecznych, zastępca dyrektora Biura Archiwum i Zarządzania Informacją w Ministerstwie Spraw Zagranicznych; 

•    ministra finansów: Katarzyna Bąkowicz - doktor nauk o komunikacji społecznej i mediach, adiunkt i wykładowczyni Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, naukowo zajmująca się dezinformacją;

•    ministra cyfryzacji: Bartosz Machalica - historyk i politolog, doktor nauk społecznych, obecnie członek Kolegium IPN;

•    ministra kultury: Adam Leszczyński - doktor habilitowany nauk społecznych, profesor nadzwyczajny SWPS, obecnie dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej;

•    ministra obrony narodowej: Grzegorz Motyka - doktor habilitowany nauk społecznych, profesor nadzwyczajny, obecnie dyrektor Wojskowego Biura Historycznego;

•    ministra aktywów państwowych: Cezary Banasiński - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, były prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Minister sprawiedliwości Adam Bodnar poinformował, że z komisją będą współpracowali również prokuratorzy w stanie spoczynku, którzy specjalizowali się w ściganiu szpiegów rosyjskich i białoruskich.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u