MINISTER NAUKI DARIUSZ WIECZOREK NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ

Autor: Podkarpacki UW 2024-06-12 08:14:17

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Dariusz Wieczorek przebywał wczoraj z wizytą w Rzeszowie, gdzie – w ramach cyklicznych spotkań z władzami polskich uczelni i studentami – odwiedził Politechnikę Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza

Celem wizyty było zapoznanie się z potrzebami i oczekiwaniami środowiska akademickiego.

Pobyt w stolicy województwa minister rozpoczął od spotkania z I wicewojewodą podkarpackim Wiesławem Bużem w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie.

Kolejnym punktem było posiedzenie na Politechniki Rzeszowskiej z udziałem rektorów podkarpackich uczelni i władz regionu, a także spotkanie ze studentami i doktorantami z Podkarpacia.

– Zależy nam na tym, aby ożywić dialog ze środowiskiem akademickim i podjąć próbę znalezienia rozwiązań dla aktualnych problemów. Spotykamy się również z młodymi ludźmi, bo to właśnie oni w strategii ministerstwa zajmują najważniejsze miejsce. Z uwagi na niż demograficzny, musimy w sposób szczególny zadbać o studentów – mówił minister Wieczorek.

W ramach wizyty poruszono również temat problemów lokalnego środowiska akademickiego.

 -Sytuacja geopolityczna jest trudna. Jesteśmy w takim regionie Polski i w takim czasie, że przemysł zbrojeniowy jest tutaj priorytetem. Uczelnie w województwie podkarpackim powinny rozwijać własne technologie i wdrażać do przemysłu nowe rozwiązania – powiedział minister. – Zachęcam również do podejmowania współpracy z otoczeniem gospodarczym, szczególnie z przemysłem lotniczym i zbrojeniowym. Uczelnie w tym regionie mają w tym zakresie ogromny potencjał – dodał.

Dyskutowano również na temat inwestycji w rozwój badań naukowych oraz nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym.

Szef resortu nauki i szkolnictwa wyższego zaznaczył, ministerstwo dołoży wszelkich starań, aby nowe przepisy odpowiadały na rzeczywiste potrzeby społeczności akademickiej.

Na podstawie informacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Więcej tutaj.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u