„Raportu o stanie miasta Gdyni za rok 2023”. Podczas kolejnej sesji Rady Miasta Gdyni (26 czerwca) odbędzie się debata na temat przedstawionego dokumentu z udziałem mieszkańców."> „Raportu o stanie miasta Gdyni za rok 2023”. Podczas kolejnej sesji Rady Miasta Gdyni (26 czerwca) odbędzie się debata na temat przedstawionego dokumentu z udziałem mieszkańców." />

Gdynia w liczbach. Raport o stanie miasta w 2023 roku i debata mieszkańców

Autor: UM Gdynia 2024-06-14 08:30:10

Jak wygląda w liczbach ubiegły rok w Gdyni? Ilu przybyło mieszkańców, a ile osób wstąpiło w związek małżeński? Jakie udogodnienia przygotowano dla seniorów i dzieci? Jak wyglądała sytuacja z pracą i edukacją? Między innymi tego dowiemy się z „Raportu o stanie miasta Gdyni za rok 2023”. Podczas kolejnej sesji Rady Miasta Gdyni (26 czerwca) odbędzie się debata na temat przedstawionego dokumentu z udziałem mieszkańców.

Raportu o stanie miasta Gdyni za rok 2023” zawiera informacje dotyczące działań, które zostały zrealizowane w mieście w ubiegłym roku. W szczególności obowiązujących w Gdyni programów, polityk miejskich i strategii rozwoju. W dokumencie znajdziemy także informacje o przebiegu i efektach Budżetu Obywatelskiego oraz zestawienie uchwał Rady Miasta Gdyni wraz z opisem ich realizacji.

Przygotowywany co roku – zgodnie z ustawą samorządową – raport pokazuje w liczbach, co udało się w mieście zdziałać.  Ale jednocześnie uświadami nam, jak zmieniają się tendencje w poszczególnych sferach życia.

 

Społeczeństwo i zdrowie

Społeczeństwo i zdrowieMiasto to ludzie. Okazuje się, że w zeszłym roku w Gdyni urodziło się 1 281 maluszków, zawarto 741 małżeństw, a w mieście zameldowało się 3 652 nowych osób

W sumie założono 74 856 Kart Mieszkańca, a w Budżecie Obywatelskim zgłoszono 286 projektów.

Centrum Aktywności Seniora skorzystało 6 320 seniorów. Z usług opiekuńczych w domu – 1 378 osób, a z opieki wytchnieniowej – 182.

 

Gospodarka i edukacja

Gospodarka i edukacjaStopa bezrobocia w Gdyni w 2023 roku wynosiła 2,2%. Jednocześnie działalność prowadziło 47 392 podmiotów gospodarczych 815 z kapitałem zagranicznym.

W naszym mieście PIT rozliczyło 166 815 osób, a w popularnej loterii „Rozlicz PIT w Gdyni” udział wzięło 11 125 podatników.

Działania gdyńskiego samorządu w obszarze edukacji oparte są na systemowym wspieraniu całego środowiska (uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi) w podnoszeniu jakości usług świadczonych na rzecz mieszkańców, rozwoju infrastruktury i wyposażenia placówek oświatowych w nowoczesne pomoce dydaktyczne, rozbudowę przyszkolnych obiektów sportowych, placów zabaw, a także szerokiej i rzetelnej informacji o podejmowanych aktywnościach.

Jeśli chodzi o edukację najmłodszych gdynian, w ubiegłym roku w mieście funkcjonowały 33 żłobki i kluby dziecięce, a uczęszczało do nich 1 245 dzieci.

Przedszkoli i punktów przedszkolnych było 130. W placówkach tych przebywało  8 477 dzieci.

W 45 szkołach podstawowych uczyło się 18 054 dzieci. Z kolei w szkołach średnich (licea i technika) uczniów było 12 028. Mowa o 27 placówkach. Zdawalność matury w Gdyni to aż 86%.

 

Kultura i rekreacja

Kultura i rekreacjaGdyński Wydział Kultury sprawuje nadzór nad: Teatrem Miejskim im. Witolda Gombrowicza, Gdyńskim Centrum Kultury, Miejską Biblioteką Publiczną, Muzeum Miasta Gdyni, Muzeum Emigracji oraz współprowadzonym z Samorządem Województwa Pomorskiego – Teatrem Muzycznym im. Danuty Baduszkowej.

Jak wyglądają statystyki dotyczące poszczególnych gdyńskich instytucji, jeśli chodzi o 2023 roku?

Na przykład Centrum Nauki Experyment odwiedziło 243 911 osób, a Gdyńskie Centrum Filmowe 130 459 widzów. Do Muzeum Emigracji zawitało 114 568 chętnych, a do Muzeum Miasta Gdyni27 481.

W Gdyńskim Centrum Kultury odbyło się 1 451 wydarzeń. Teatr Miejski odwiedziło 31 534 widzów, a Teatr Muzyczny185 827. Z kolei Biblioteka Gdynia odnotowała 497 697 osób.

A co z turystyką? Od maja do września 2023 roku Gdynię odwiedziło 1 295 mln turystów. Do Miejskiej Informacji Turystycznej trafiło 39 633 zainteresowanych osób.

 

Transport i środowisko

Transport i środowiskoJak wygląda w liczbach gdyński transport? Wykonano 15 148 mln wozokm transportem miejskim. Przewieziono ponad 70 mln pasażerów, wykorzystując 15,3 km buspasów. Udział pojazdów zeroemisyjnych w taborze miejskim to 35,7%.

Gdyński Wydział Środowiska określa warunki korzystania z zasobów środowiska z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju, realizuje zadania z zakresu informacji i edukacji ekologicznej mieszkańców oraz udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie.

W zeszłym roku 179 gdynian otrzymało dotację na modernizację ogrzewania. W Budżecie Obywatelskim pojawiło się 8 projektów związanych ze środowiskiem.  

Natomiast zwolennicy rowerów mogli ubiegać się o dofinansowanie na zakup roweru elektrycznego. I z tej opcji skorzystało 4 700 osób.

 

Debata mieszkańców


Prezentacja raportu odbywa się w trakcie sesji absolutoryjnej i poddawana jest debacie publicznej. Jak informuje przewodniczący Rady Miasta Gdyni Tadeusz Szemiot, mieszkańcy, którzy chcą zabrać głos w debacie nad „Raportem o stanie miasta Gdyni za rok 2023”, muszą zgłosić swój udział w formie pisemnej. Zgłoszenie musi być poparte podpisami co najmniej 50 osób. Podczas wystąpienia mieszkańcy powinni ściśle odnosić się do raportu i zawartych w nim informacji.

 

Do kiedy można składać zgłoszenia?


Termin rozpoczęcia przyjmowania pisemnych zgłoszeń określa Statut Miasta Gdyni. Zgodnie z nim:

 


 

W jakiej formie?


Obowiązuje wyłącznie forma pisemna zgłoszenia, co oznacza, że np. forma elektroniczna nie będzie brana pod uwagę.

Zgłoszenia należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 (parter) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

W zgłoszeniu podajemy chęć wzięcia udziału w debacie oraz dane:

 

  • imię i nazwisko,
  • numer PESEL,
  • adres zamieszkania.


Zgłoszenie musi zostać poparte podpisami co najmniej 50 osób. Do listy poparcia należy dołączyć oświadczenie o następującej treści:

„Popieram zgłoszenie pani/pana … (imię i nazwisko mieszkańca) do udziału w debacie nad raportem o stanie miasta w roku 2023. Wyrażam jednocześnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do rozpatrzenia zgłoszenia”.

Osoba wyrażająca poparcie podaje: imię i nazwisko, adres, nr PESEL i składa własnoręczny podpis.

 

Czas debaty


Debata odbędzie się w środę, 26 czerwca o godz. 10.00 podczas IV sesji Rady Miasta Gdyni. Gdzie? W sali numer 105 (na pierwszym piętrze) w urzędzie przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu w kolejności wynikającej z terminu i godziny złożenia pisemnego zgłoszenia. W debacie może zabrać głos maksymalnie 15 osób.

Pełen „Raport o stanie miasta Gdyni za rok 2023” oraz porządek IV sesji RMG wraz z formularzem zgłoszenia udziału w debacie znajdziemy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w załącznikach poniżej.

 

Do pobrania

ikona

Raport o stanie miasta Gdyni za rok 2023

PDF4460kb

ikona

Formularz zgłoszenia udziału w debacie o stanie miasta za rok 2023

DOC80kb

ikona

Formularz zgłoszenia udziału w debacie o stanie miasta za rok 2023

PDF457kb

© 2018 Super-Polska.pl stat4u